Da mannen ble funnet sovende bak rattet på bilen som sto parkert langs veiskulderen på E39 i Trondheim hadde han en promille på 4,08. Vitner forklarte i retten at mannen kjørte vinglete, at han flere ganger kom over i motgående kjørefelt og at det oppsto farlige situasjoner. Det kommer frem i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

4,08 er den høyeste promillen noen ble dømt for i fjor, viser adressa.nos gjennomgang av ruskjøringsdommene fra de fire trønderske tingrettene.

Mannen ble dømt til 40 dager fengsel. Han må også betale 15 000 kroner i bot og mistet førerkortet i to år.

3,65 i promille midt på dagen

En mann ble stoppet mens han kjørte en varebil midt på dagen i et tettbebygd strøk i Trondheim. Mannen ble stoppet klokken 14.15 på en søndag. Da det ble tatt blodprøve av mannen viste den at han hadde en promille på 3,65, står det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Retten mente det var en skjerpende omstendighet at han kjørte i et tettbebygd område på et tidspunkt da mange oppholder seg ute. Mannen ble dømt til 28 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år. Han slapp ubetinget fengsel på det vilkåret at han gjennomfører program mot ruskjøring i regi av Kriminalomsorgen. Mannen må punge ut 15000 kroner i bot og mistet lappen i tre år.

Høy promille i tettbebygd strøk

Kvinnen hadde 3,12 i promille da hun forsøkte å kjøre en personbil i et tettbebygd strøk i Trondheim, står det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett. Kjøringen skjedde midt på dagen, noe retten så på som skjerpende for straffen.

Kvinnen ble dømt til ubetinget fengsel i 30 dager. Hun måtte betale 40000 kroner i bot og mistet førerkortet i tre år.

Svært høy promille på E6

En kvinne fra Trøndelag ble tatt med 3,05 i promille mens hun kjørte på E6 ved Hjerkinn Fjellstue i Dovre kommune. I dommen fra Sør-Trøndelag tingrett står det at en sjåfør som kjørte i motgående kjørefelt måtte kjøre ut i veikanten for å unngå å krasje med kvinnen.

Retten så på det som skjerpende at kvinnen kjørte på E6 med svært høy promille. Hun ble dømt av Sør-Trøndelag tingrett til betinget fengsel i 36 dager med en prøvetid på to år med det vilkår at hun gjennomfører program mot ruspåvirket kjøring. Kvinnen fikk også en bot på 45000 kroner og ble fotgjenger i fire år.

Promillekjørte to ganger

Mannen ble observert av vitner da han beruset satte seg inn i bilen og kjørte avgårde. Politiet tok blodprøve av mannen som viste at han hadde 2,98 i promille, står det i dommen fra Namdal tingrett.

Mannen ble dømt for to tilfeller av promillekjøring og kjøring uten førerkort. Han ble dømt til 45 dager fengsel og måtte betale en bot på 15000 kroner. I tillegg mistet han førerkortet i fem år.

Kan være dødelig

Adelingssjef, Trond Oskar Aamo, ved klinisk farmalogi ved St. Olavs Hospital opplyser at de fem promillene er veldig høye. Hvordan alkoholen påvirker kroppen ved disse promillene er avhengig av om man har opparbeidet seg toleranse for alkohol. Dersom man drikker mye regelmessig vil en person med høy promille fremstå som mindre påvirket enn andre som ikke har samme toleranse.

- En promille på over fire vil være dødelig for en person som ikke har opparbeidet seg toleranse mot alkohol. Man vil være så alvorlig forgiftet at de vil være utenkelig å komme seg bak rattet. Det vil da være nødvendig å legges inn på sykehus og man trenger trolig hjelp til å puste, sier Aamo.

- Trafikkfarlige promiller

Selv med en høyere toleranse for alkohol vil man være svært påvirket av disse promillene.

- Selv om man har en høyere toleranse for alkohol vil dette være svært trafikkfarlige promiller. Det er det ingen tvil om. Kjøreferdighetene vil svekkes og det er mye høyere risiko for at man havner i en trafikkulykke, sier Aamo.

Dersom man blir tatt med en promille på 1,2 eller høyere blir man vanligvis straffet med ubetinget fengsel.

- Vurderingsevnen blir svekket og man har dårligere vurdering av hastighet og fart. Det tar lengre tid fra man ser en far til man bremser. Det kan være forskjellen på om man kolliderer eller ikke, sier Aamo.

foto
En gjennomgang av rusdommer i Trøndelag avslørte at flere kjørte med farlig høy promille. Dette bildet er tatt under en storkontroll på Sandmoen tidligere i år. Foto: håvard haugseth jensen