I helga ble kadavrene etter et lam og fem sau funnet i Fossvatna i Meråker.

- Lørdag formiddag oppdaget vi at radiobjellene ikke hadde gitt signaler på tre timer. Da er det grunn til mistanke, sier John Gunnar Stormo.

Det var Stjørdals-Nytt som først omtalte nyheten om at en bjørn har drept seks sau i løpet av lørdagen.

Nytt søk

Radiobjellene gir nøyaktig kartplassering, og bøndene la ut på søk for å finne ut hva som har skjedd med sauene. Mandag ettermiddag fortalte Stormo at de nok en gang er ute på søk, da to nye radiobjeller har blitt stille.

- Jeg har ennå ikke hørt fra dem som har deltatt i søket, så jeg er spent på hva de har funnet ut, sier sauebonden.

Einar Kolden, i Statens naturoppsyn og del av det kommunale skadefellingslaget, sier at det ikke er noen tvil om at det er bjørn som står bak angrepene.

- Har dere sett noen spor etter bjørnen?

- Sauekadavrene er gode indikasjoner på at det har vært bjørn her. Ellers har vi sett fotavtrykk og andre spor etter at det har vært bjørn i området, forteller Kolden.

Mandag ettermiddag har han ikke noe nytt å melde, og det er fortsatt ikke søkt om skadefellings-tillatelse.

- Vi søker bare om skadefellingstillatelse når vi har en reell sjanse til å felle bjørnen. Da må det være helt ferskt. Det kan ikke ha gått noe mer enn et halvt døgn siden angrepet.

Mulig streifbjørn

Det er ifølge Kolden vanskelig å si om dette er en bjørn som er kommet for å bli, eller om den har tatt seg en midlertidig stopp i området.

- Hvis det er en midlertidig stopp, hvor lenge bruker den å bli på et sted?

- Det er vanskelig å si noe om fordi det varierer fra bjørn til bjørn. Det kan være snakk om hele sommeren. Jeg håper den har dratt videre, både for sauene og saueeiernes del, sier Kolden.

Meråker ligger ifølge Kolden mellom to tette binneområder. Et i Lierne og et i området rundt Trysil og østover. Derfor er det en sannsynlighet for at det er snakk om en ung hannbjørn som har vandret ut fra området, til fordel for eldre hannbjørner.

Mørketall

Stormo har vært sauebonde i 28 år, og han kaller situasjonen for helt tragisk. Han har ikke radiobjeller på alle sauene, så det totale tapstallet får han ikke før de tar ei opptelling på høsten.

- Dette ødelegger mange års beitearbeid. Jeg har en dårligere besetning nå enn for 15 år siden. Jeg klarer ikke å rekruttere til bestanden når jeg stadig mister avlsdyr.

Han sier dette har vært et økende problem de siste 15 årene.

- Det er en veldig destruktiv oppgave. Tilsynsturene går stort sett ut på å leite etter kadaver. Sånn skal det ikke være.

Vanskelig å rekruttere

Stormo mener ansvaret ligger hos regjerende myndigheter.

- Problemet er at rovdyrbestanden øker, og de har overhodet ikke vilje til å regulere den.

Han mener også at konsekvensene av det blant annet kan være at det blir vanskeligere å rekruttere til sauenæringen.

- Sånn som det er nå må man være sta for å holde på, sier Stormo.

foto
Mistet sau. John Gunnar Stormo mistet seks sau til bjørnen i helga. - Sånn har det vært hvert år nå. Det ødelegger mange års beitearbeid, sier sauebonden fra Meråker. Bildet er tatt i en annen anledning. Foto: Jens Søraa, Adresseavisen