Fest for ny sykkelvei mellom Heimdal og Klett

Fire kilometer gang- og sykkelvei står ferdig. Det samme er fylkesvei 900 mellom Heimdal og Klett. Slikt blir det fest av.

Åpning: Den nye gang- og sykkelveien og veien mellom Heimdal og Klett åpnes onsdag.  Foto: Pål Haugbro

Saken oppdateres.

Prosjektet, som er en del av Miljøpakken i Trondheim, har pågått i to år, og skal offisielt åpnes førstkommende onsdag.

Den 11/11 klokka 11.00 inviteres det til åpningsfest i Heimdalsvegen ved Esp. Publikum inviteres til feiring og det skal bli sang, kaker og kaffe. De første syklistene får prøve sykkelveien og leder for Miljøpakkens kontaktutvalg, Lars Aksnes, skal klippe snora for å åpne veiprosjektet.

LES OGSÅ: Slik ser de for seg nye Tiller sentrum

Bedre for syklistene

- Endelig er det blitt trygt å sykle og gå mellom Klett og Heimdal. Sykkelveiforbindelsen i dette området har vært dårlig. Nå er den nye gang- og sykkelveien ferdig. Dette er et viktig bidrag for å nå målene i Miljøpakken, sier prosjektleder Almar Aronsen.

Miljøpakken er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Aronsen sier det var avgørende å få dette prosjektet ferdig før arbeidet på E6 sør gjennom det samme området tar til. Med veien og sykkelveien mellom Heimdal og Klett har man nå bedret sykkelmulighetene i dette området, og fått på plass avlastning som skal brukes når E6 sør frem til Klett skal bygges.

LES OGSÅ: 20 000 sykler til byen

250 millioner

Heimdalsveien gjennom dalen fra Heimdal og ned til Klett er åpnet opp. Tonnevis av masse er flyttet, og det er blitt egen trase for gående og syklende. Hele prosjektet har kostet 250 millioner kroner.

- Dalen er åpnet opp, og det er blitt fine turmuligheter langs bekken i et vakkert kulturlandskap der det tidligere bare var bilvei og tett skog. Vi har gjennomført et omfattende arbeid med å stabilisere massene i området, og det har bydd på utfordringer med store forekomster av kvikkleire i området. Men nå er dalen sikret mot kvikkleireskred, og jeg synes det ble veldig bra, sier Aronsen.

LES OGSÅ: Slutt på køene over Heimdalsmyra om tre år

Omfattende arbeid

I to år har arbeidet pågått. 300 000 kubikkmeter masse er flyttet, bekkene gjennom dalen er hevet for å gi plass til sykkelveien, det er satt opp murer i naturstein, dammer, fisketerskler og gytemuligheter er laget og det er kommet på plass en ny rundtkjøring i det gamle Klettkrysset.

- Er det riktig å bruke så mange penger på å bygge en egen trase for gående og syklende gjennom dalen?

- Vi har ikke gjort beregninger på hvor mye av de 250 millionene som er gått til gang- og sykkelveien. Men dette er et prosjekt som politikerne har bestemt at vi skal gjennomføre. Det er gjort mye arbeid for å få til dette, og vi var nødt til å heve bekken for å få lagt sykkelveien der den går. Det er gjort omfattende arbeid for å sikre dette området, sier Aronsen.

Det nye veiprosjektet til 250 millioner kroner er finansiert gjennom Miljøpakken. 
        
            (Foto: Pål Haugbro)

Det nye veiprosjektet til 250 millioner kroner er finansiert gjennom Miljøpakken.  Foto: Pål Haugbro

På forsiden nå