- De viktigste tiltakene mangler fortsatt

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård, mener de viktigste samferdselstiltakene for Trøndelag mangler i forslaget til NTP.

Må stå på: Regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård, understreker at et samlet politisk miljø i Trøndelag nå må stå sammen for å sikre bedre samferdselstiltak for regionen enn det legges opp til i anbefalingene. 

Saken oppdateres.

Regiondirektør Storødegård sier hun nå vil bruke tid på å gå nøye gjennom forslagene, men gir allerede uttrykk for bekymring for manglende tiltak i Trøndelag.

Hun er enig med fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i at dersom denne planen skulle realiseres, må man vente i minst tolv år på ny godsterminal i Trondheim.

- Den ligger inne i siste del av planperioden, som strekker seg helt til 2029. Det er urovekkende for oss. Det er bra at det ligger inne midler til en oppgradering av Heggstadmoen, men vi må passe på så det ikke blir en varig løsning, sier Merethe Storødegård til Adresseavisen.

LES OGSÅ: Vil bruke åtte milliarder på superveier for syklister

- Kapasiteten sprengt

- Frykter du det?

- Det er nå den politiske behandlingen begynner, dette er kun et forslag fra etatene. Politikerne i regionen er jo enige i denne saken, men vi må få med oss Samferdselsdepartementet også. Og én ting er sikkert: Trafikksituasjonen rundt Heggstadmoen må uansett bli bedre enn den er nå. Kapasiteten er sprengt, det er svære aktører som skal inn i mottaket der, og trafikksituasjonen må løses, fastslår Storødegård.

Hun er fornøyd med at flere av samferdselsprosjektene ligger inne med såkalt «høy ramme» – framfor lav og middels.

- Det er et godt utgangspunkt, selv om vi selvfølgelig ville hatt en høy ramme på alle. Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen ligger inne med middels til høy ramme, og her er det viktig at vi har høyt tempo. Jeg er usikker på om jeg er fornøyd med det som ligger inne på Trønderbanen, fordi det ikke ligger noen konkrete beløp der, sier Storødegård. Hun er også usikker på om målet om å redusere planleggingstid til det halve vil nås med bevilgningene som er foreslått.

LES OGSÅ: - Vi må spille på samme lag, Tore O.

Nok til Dovre-banen?

- Jeg er skeptisk til om det i forslaget er satt inn tilstrekkelige midler til de nødvendige oppgraderingene av Dovre-banen. Jeg er glad for de strakstiltakene som er vedtatt for strekningen Oslo-Trondheim, men vi er helt avhengige av å sikre en ytterligere oppgradering. Generelt vil jeg si at det er behov for bedre transporttiltak for både bane og sjø i Trøndelag, understreker NHO-direktøren.

- Hvor mye kan bli endret etter politisk behandling?

- Dette er et utgangspunkt, og vi kommer til å jobbe hardt opp mot det politiske miljøet for å få til best mulig løsninger. Derfor er det nå svært viktig at stortingsrepresentantene i Trøndelag står sammen og engasjerer seg aktivt for å få til dette. Når det gjelder godsterminalen i Trondheim er det én ting som gjelder: Å overbevise departementet.

LES OGSÅ: Fem krav til ny nasjonal transportplan

På forsiden nå