Vil ha mer politisk styring av byutviklingen

Flere sentrale politikere i Trondheim mener bygningsrådet har gitt fra seg for mye kontroll over hvordan byen skal utvikle seg. Nå vil de vurdere tiltak for å ta kontrollen tilbake.

Byutvikling i Trondheim skaper strid. Nå mener flere sentrale politikere at utbyggere og sterke krefter utenfor politikken har fått for mye å si i spørsmålet om nye boligområder og andre saker rundt byens utvikling. Her fra Øvre Rotvoll, et fremtidig boligområde som skaper debatt. 

Saken oppdateres.

- Utbyggere og sterke interesser har fått lagt for mange føringer for store områder som Øvre Rotvoll og Overvik. Jeg er glad for at vi i SV stemte mot å la utbyggerne lage områdeplanene når vi nå ser resultatet av dette. Det er en votering jeg ikke angrer på. Vi må lære av dette, og sørge for at det er politikerne og bystyret som har kontrollen, sier SVs kommunalråd Ottar Michelsen.

LES OGSÅ (LEDER): Det er politikerne som skal styre byutviklingen

Michelsen mener det er skapt en praksis der bygningsrådet formelt behandler sakene, men at utbyggerne får lov til å legge for mange føringer. På den måten blir det utbyggerne som preger utviklingen og politikerne som aksepterer deres innspill i for stor grad.

- Flertallet i bystyret har skapt en ordning der premissene legges i for stor grad av de som vil bygge ut et område, og hvor det blir mindre politisk kontroll. Dette må vi bort fra, sier han.

Senterpartiets Marte Løvik er langt på vei enig.

Gitt bort innflytelse

- Vi må nok erkjenne at vi har tillatt andre å få for mye innflytelse i slike store byutviklingssaker. Vi ser det på Rotvoll og Overvik der utbyggerne selv fikk muligheten til å utarbeide områdeplanene. Jeg føler at vi politikerne har gitt fra oss for mye kontroll. Da områdeplanen for Øvre Rotvoll ble lagt frem så vi at de som hadde utarbeidet planen åpenbart har hatt for lite kunnskap om slike store prosjekter. På Overvik ser vi at saken om å flytte skolen ut fra Overvik-området har skapt mye diskusjon og vil forsinke realiseringen av ny skole i området. Dette er ikke god byutvikling, og noe vi bør lære av til senere, sier Løvik.

Hun mener det må tenkes nytt rundt hvordan de politiske prosessene i byutviklingssaker skal legges opp.

LES OGSÅ: Slakter utbyggers plan for Øvre Rotvoll

Tid for å tenke

Også Venstres kommunalråd, Jon Gunnes, mener diskusjonene rundt Overvik og Øvre Rotvoll åpner for at det må tenkes nytt.

- Vi har lært at det ikke fungerer godt nok at utbyggere lager områdeplanene selv. Vi må tenke oss om og se på om det er bedre måter å gjøre dette på. Som politikere opplever vi ofte aktive lobbyister som vil fremme sitt syn, og det er innspill vi skal lytte til. Jeg mener ikke at vi har mistet kontrollen over hvordan byen skal utvikle seg. Jeg føler ikke at vi lar oss styre eller lure på noe vis, men erfaringene fra de siste sakene gir meg grunn til å tro at vi nå må vurdere om vi skal legge opp saksbehandlingen på en annen måte, sier Gunnes.

Naturlig med debatt

Aps kommunalråd Marek Jasinski mener det er naturlig at store byutviklingssaker skaper debatt og engasjement, i folket, blant utbyggerne og grunneierne.

- Vi har sett at debattene rundt grønn strek og jordvern, Nyhavna, Overvik og Trondheim spektrum engasjerer mange. Det er riktig og viktig. Men jeg vil fortsatt hevde at det er politikerne som sitter i førersetet når avgjørelsene om byutvikling skal tas. Å la utbyggerne lage områdeplaner, som vi gjorde på Øvre Rotvoll og Overvik, var et prøveprosjekt. Jeg registrerer at dette har skapt utfordringer, og vi må vurdere om dette er en løsning vi skal fortsette med på senere prosjekter, sier Jasinksi.

LES OGSÅ: Overvik: Svært lønnsom skoleplassering

Et politisk ansvar

Høyres Yngve Brox står fast på at det er politikerne som har kontrollen og ansvaret for avgjørelser omkring hvordan byen skal utvikle seg. Brox mener det er positivt at mange engasjerer seg.

- At Odd Reitan har planer for hvordan byen skal utvikles er bra. Han har tidligere fått kritikk for at han ikke deltar i samfunnsdebatten, men når han gjør det så blir det kritisert også. For oss som folkevalgte er det viktig å lytte til råd og innspill. Jeg snakker med Utdanningsforbundet når vi behandler skolesaker. Jeg snakker med Fagforbundet når vi diskuterer eldreomsorg. Å lytte til innspill, forslag og argumenter er ikke det samme som å la seg diktere. Høyre stemmer for saker vi er for, og mot saker vi er mot. Alle vedtak om utbygging og utvikling i Trondheim er et politisk ansvar, sier Brox.

LES OGSÅ: - Perlen Presthus gård blir ødelagt

For lite kontroll: SVs kommunalråd Ottar Michelsen mener politikerne må ta tilbake mer kontroll over byutviklingen i Trondheim. 

For lite kontroll: SVs kommunalråd Ottar Michelsen mener politikerne må ta tilbake mer kontroll over byutviklingen i Trondheim. 

Enig: Sps Marte Løvik er enig med SV. - Det vi har sett på Øvre Rotvoll og Overvik er ikke god byutvikling. Politikerne har gitt bort for mye innflytelse, sier hun. 

Enig: Sps Marte Løvik er enig med SV. - Det vi har sett på Øvre Rotvoll og Overvik er ikke god byutvikling. Politikerne har gitt bort for mye innflytelse, sier hun. 

Tenke oss om: Venstres Jon Gunnes mener det er på tide å tenke seg om og se på om utbyggere og andre sterke interesser har fått for mye å si i spørsmålet om hvordan byen skal utvikles. 

Tenke oss om: Venstres Jon Gunnes mener det er på tide å tenke seg om og se på om utbyggere og andre sterke interesser har fått for mye å si i spørsmålet om hvordan byen skal utvikles. 

På forsiden nå