Har meldt seg inn i Hjernerådet

Moser-laben satser på forskning mot hjernesykdommer - men fortsetter sin grunnleggende forskning på hjernen.

May-Brittt Moser og Edvard Moser har meldt seg inn i Hjernerådet som samler innsatsen i arbeidet mot hjernesykdommer. 

Saken oppdateres.

Kavli-instituttet i Trondheim ved nobelprisvinnerne Edvard Moser og May-Britt Moser har meldt seg inn Hjernerådet.

LES OGSÅ: Leter etter årsaken til at hjerneceller dør

- Hjernerådet gjør en ekstremt viktig jobb når det gjelder å skape bevissthet om hjernerelaterte sykdommer, og om betydningen av både klinisk forskning og grunnforskning. Økt kunnskap om normalhjernens mekanismer og funksjoner vil legge grunnlaget for utviklingen av nye innovative behandlingsformer for hele spekteret av nevrologiske og psykiatriske sykdommer i fremtiden, sier Edvard Moser i en pressemelding fra Hjernerådet.

Til Adresseavisen sier Edvard Moser: - Vi utvider senteret og ønsker å bygge bro mellom grunnforskningen og klinisk forskning. Det betyr ikke at vi forlater grunnforskningen. May-Britt og jeg fortsetter forskningen for å finne ut mer om de grunnleggende mekanismene i hvordan hjernen fungerer.

LES OGSÅ: Ønsker et senter for hjernesykdommer

Fagfolk og vanlige folk

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon av pasient- og brukerorganisasjoner og fag- og forskningsmiljøer, totalt 39 medlemmer. Rådet arbeider for mer hjerneforskning, bedre behandling for hjernesykdommer og bedre forebygging. Pasienter, brukere og fagpersoner samarbeider tett som i Hjernerådet.

LES OGSÅ: Britisk enke gir 50 millioner til Mosers forskning

Én av tre får hjernesykdom

En av tre nordmenn vil i løpet av sitt liv få en hjernesykdom. Med hjernesykdommer menes sykdom i hjernen, det sentrale og perifere nervesystem, samt enkelt muskeltilstander. Eksempler er Parkinsons sykdom, MS, demens og psykiatriske sykdommer forbundet med hjernen, hjerneslag osv.

LES OGSÅ: Aksjonær i Nobelprisen

Kostnadene for hjernesykdommene er større enn for kreft, hjerte-karsykdom og diabetes til sammen, men bare åtte prosent av forskningsmidlene går til hjerneforskning. Hjernerådet arbeider for mer informasjon om hjernen og hjernesykdommer både til politikere og befolkningen.

På forsiden nå