Bispevalg i Nidaros

Herborg Finnset fikk flest stemmer i bispevalget

Herborg Finnset, prost i Strinda, seiler opp som knepen favoritt til å bli ny biskop i Nidaros etter at hun fikk flest stemmer i den første avstemningsrunden.

Bispekandidat Prost Herborg Oline Finnset 

Saken oppdateres.

Prost Ragnhild Jepsen, Nidaros domprosti og prost Nils Åge Aune, Sør-Innherad, fikk henholdsvis nest mest og tredje mest stemmeri avstemningsrunden.

Prost Dagfinn Thomassen, Orkdal og prost Kristine Sandmæl, Lofoten, ble nummer fire og fem i avstemningen og går dermed ikke videre  til sluttrunden i avstemningen.

Singsaas går av i juli

Stillingen som biskop i Nidaros blir ledig etter at biskop Tor Singsaas går av i juli i år. Singsaas, som har vært biskop i Nidaros bispedømme siden 2008, har sin avskjedsgudstjeneste i Nidaros domkirke 11. juni.

I avstemningen, som omfatter alle menighetsråd og vigslede organister, diakoner og kateketer i Nidaros deltatt samt alle landets proster og teologiske professorer, skal alle som stemmer rangere tre kandidater.

Til sammen har 291 stemmeberettigede instanser og ansatte satt opp tre navn i prioritert rekkefølge.

Avstemningsresultatet viser at Finnset fikk i alt 102 stemmer som nummer 1, Jepsen 83 stemmer, Aune 54 stemmer, Thomassen 33 stemmer og Sandmæl 13 stemmer.

Av det totale stemmetallet, hvor alle stemmer som nummer 1, 2 og 3 er lagt sammen, fikk Finnset 247 stemmer, Jepsen 241 stemmer og Aune 176 stemmer.

Finnset favoritt blant prester og kirkelige ansatte

Mens Strindaprosten er førstevalget blant prester,diakoner, kantorer og kateketer samt landets proster, har Jepsen fått flest stemmer fra menighetsrådene i Nidaros og blant landets teologiske professorer (se nøyaktig stemmegiving nederst i saken).

Finnset, som i januar i år begynte som prost i Strinda, tapte for tre år siden avstemningen om ny biskop i Nord-Hålogaland med en fattig stemme.

I den siste avstemningsrunden skal Nidaros bispedømmeråd og alle biskopene  si sin mening om hvem de ønsker som etterfølger av Tor Singsaas som går av Nidarosbiskop 1. september.

LES OGSÅ: Tor Singsaas slutter som biskop neste år

Flest kvinnelige bispekandidater: Historisk bispenominasjon i Nidaros bispedømme

Ansettelsen skjer i juni

Kirkerådet ansetter ny Nidarosbiskop på sitt møte 12.1-14.juni.

Kirkerådet er forpliktet til å velge mellom de tre kandidatene som fikk flest stemmer i den første avstemningsrunden.

Alle som har stemt har satt opp tre navn i prioritert rekkefølge.

LES OGSÅ: Lanserer en femte bispekandidat i Nidaros

LES OGSÅ: Domprost Ragnhild Jepsen er foreslått flest ganger

Disse har stemt

Disse har avgitt sine stemmer:
- menighetsrådene i Nidaros bispedømme,
- prester i offentlig kirkelig stilling i Nidaros bispedømme,
- vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Nidaros bispedømme,
- prostene i alle bispedømmene
- professorer i teologiske fag ved de teologiske fakultetene og ledere av praktisk-teologiske utdanninger ved Det praktisk-teologiske seminar, Det teologiske Menighetsfakultet, Misjonshøgskolen og Kirkelig utdanningssenter i nord.

LES OGSÅ: Fem spørsmål til bispekandidatene

Adresseavisen mener: Historisk og gledelig nominasjon til ny biskop

Vekting av stemmer

Kirkemøtet i 2012 vedtok at Kirkerådet ved tilsetting av biskop må velge en av de tre med flest stemmer. Samtidig vedtok Kirkemøtet at førstestemmer gis vekting lik 1, andrestemmer lik 2/3 og tredjestemmer lik 1/3. For å sikre lokal innflytelse i prosessen teller stemmer fra menighetsrådene 1/3, prester og andre i vigslede stillinger i det aktuelle bispedømmet 1/3 og nasjonale stemmer 1/3 (proster og teologiske professorer).

Vektingen av stemmene med utgangspunkt i fordeling av 100 "poeng", gir dette resultatet:

1. Herborg Oline Finnset  30,57 %

2. Ragnhild Jepsen             29,37 %

3. Nils Åge Aune                 20,22 %

4. Dagfinn Thomassen      12,10 %

5. Kristine Sandmæl            7,74 %

Slik er stemmetallene

(nummer 1-stemmer)

Menighetsrådene i Nidaros

1. Jepsen 26 stemmer

2. Aune 21

3. Finnset 19

Prestene i Nidaros

1. Finnset 32 stemmer

2. Aune 18

3. Jepsen 14

Diakoner, kateketer og kantorer i Nidaros

1. Finnset 12

2. Aune 4

3. Jepsen 3

Proster i alle bispedømmmer

1. Finnset 31

2. Jepsen 29

3. Aune 10

Teologiske professorer

1. Jepsen 11

2. Finnset 8

3. Aune 1

Kronikk : Nidaros trenger en raus biskop

LES OGSÅ: Fem bispekandidater om påskebudskapet

Bispekandidat. Prost Nils-Åge Aune, Sør-Innherad 

Bispekandidat. Prost Nils-Åge Aune, Sør-Innherad 

Bispekandidat. Domprost Ragnhild Jepsen 
        
            (Foto: Therese Alice Sanne)

Bispekandidat. Domprost Ragnhild Jepsen  Foto: Therese Alice Sanne

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå