Vintersykling:

Saltet ødelegger syklene, men er kommet for å bli

Med vinteren kommer også veisaltingen. Og den ramsalte kritikken.

Sykkel og salt: Salting av sykkelvei i Trondheim i desember 2016. 

Bilister og syklister klager over at saltet sliter på biler og sykler. Andre peker på hvordan saltet skader planter og miljø. Samtidig gir bare veier færre ulykker, for bilister, syklende og gående, ifølge vegmyndighetene.