- Den dyreste etter- forskningen noensinne

Europas største dopingopprulling koster politiet millioner mens oppklaringsprosenten faller i Sør-Trøndelag.

KREVENDE SAK: Ifølge politistasjonsjef Arve Nordtvedt har Operasjon Gilde blitt den mest kostbare etterforskningen Sør-Trøndelag politidistrikt har hatt. 

Saken oppdateres.

Siden oppstarten i desember 2011 og gjennom hele 2012, jobbet flere titalls personer på fulltid med dopingopprullingen Operasjon Gilde.

LES OGSÅ: Her begynte Operasjon Gilde

Saken vokste gjennom året og har blitt den største noensinne i Sør-Trøndelag. Med 98 personer siktet er saken blitt den mest omfattende dopingetterforskningen i Europa.

Fikk millioner

Operasjon Gilde har blitt svært kostbar for politiet. Tidlig så man seg nødt til å be om ekstra midler.

Under oppstarten av etterforskningen i slutten av 2011, søkte Sør-Trøndelag politidistrikt om penger til 2012 fra Samordningsorganet (se faktaboks).

LES OGSÅ: - Doping for opp mot ti millioner kan være på avveie

LES OGSÅ: Beslagla 70 000 dopingtabletter

Det lite omtalte organet ble etablert for å styrke bekjempelsen av organisert kriminalitet i Norge, ifølge seksjonssjef Morten Hojem Ervik i Politidirektoratet. Så langt er 20 personer siktet etter straffelovens paragraf 60a i Operasjon Gilde. «Mafiaparagrafen» skal ramme organisert kriminalitet.

Samordningsorganet tildelte Sør-Trøndelag politidistrikt 3,5 millioner kroner til saken i 2012.

- Det er en krevende sak. Ekstramidlene har dekket de faktiske utgiftene vi har hatt til reiser, overtid og analyser, sier politistasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon til adressa.no.

LES OGSÅ: - Organisert dopingmiljø i 12 år i Trondheim

LES OGSÅ: - Unødvendig mye isolasjon

Saken har ført til pågripelser over hele Norge. 14 politidistrikt har vært involvert. Flere personer er også internasjonalt etterlyst. Etterforskningen ble imidlertid ikke avsluttet i 2012 som opprinnelig tenkt. Den pågår fortsatt. 

Dyreste noensinne

Assisterende politidirektør Vidar Refvik er leder av Samordningsorganet. Han bekrefter overfor adressa.no at Sør-Trøndelag politidistrikt søkte om mer penger til Operasjon Gilde før årsskiftet.

- Ja, det er søkt om midler og politidistriktet har fått svar på søknaden, sier han.

SE BILDER: Kroppsbygger hadde dopingfabrikk i kjelleren

SE BILDER: Trykket hundretusenvis av piller i garasjen

I første halvdel av 2012 ledet Bjørn Are Kattem dopingopprullingen i Trondheim. Kattem har nå gått over til å bli seksjonsleder for etterforskning i politidistriktet. 

- Vi er tildelt en million kroner av Samordningsorganet for 2013, sier Kattem.  

Kun ved en tidligere anledning har politidistriktet søkt Samordningsorganet. En søknad ble innvilget i 2010, ifølge kommunikasjonssjef Anne Bye Sandal i Kripos.

Etter det adressa.no kjenner til, ble det søkt om mer midler enn det Sør-Trøndelag fikk tildelt for 2013. I tillegg til ekstrastøtten, kommer personalkostnadene ved å ha opp mot 30 personer jobbende på det massive sakskomplekset siden 1. desember 2011.

- Jeg tror det er den saken som har kostet oss mest, sier politistasjonssjefen Arve Nordtvedt.

Oppklaringsprosent faller

Samtidig som Operasjon Gilde har fått mye oppmerksomhet, har oppklaringsprosenten i fylket falt. I 2010 ble 32,3 prosent av sakene oppklart ved Sentrum politistasjon. Tallet i 2011 var 31, 3 prosent. I Sør-Trøndelag fylke var oppklaringsprosenten 34,8 i 2010 og 34 i 2011.

I 2012 er tallene 30 for Sentrum og 33,4 for fylket. I løpet av fjoråret falt oppklaringsprosenten med 1,3 prosent ved Sentrum politistasjon. Politiet vil ikke kun skylde på kjempesaken, men vedgår at prioriteringene får konsekvenser for andre områder.   

- Det sier seg selv at når man bruker så mye ressurser på en sak så må det gå ut over noe annet, sier Nordtvedt.

Politidistriktet ser også på en oppblomstring i vinningskriminalitet som årsak til den fallende oppklaringsprosenten.

DATABESLAG: Her henter en polititjenestemann ut bevismateriale etter en pågripelse i Operasjon Gilde.  

DATABESLAG: Her henter en polititjenestemann ut bevismateriale etter en pågripelse i Operasjon Gilde.  

Samordningsorganet

Samordningsorganet ble opprettet 1. juni 2010. Det er en sammensmelting av Riksadvokaten og Politidirektoratet. Organet regulerer økonomisk ekstrastøtte til politidistrikt som jobber med omfattende saker som går utover det geografiske området til et enkelt distrikt.

Operasjon Gilde i tall

Opprullingen av flere norske dopingnettverk ledes av Sør-Trøndelag politidistrikt. Det har per februar 2013 ført til:

 • Over 100 personer er siktet
 • 20 personer er siktet for organisert kriminalitet
 • 10 selskap er siktet
 • 14 politidistrikt over hele Norge har vært involvert i etterforskningen
 • To fabrikker for doping avslørt. En på Jessheim og en i Trondheim
 • 70 700 tabletter, 700 glass og 6500 ampuller med flytende doping, 140 kg ingredienser til tablettproduksjon samt mindre mengder hasj, GHB, kokain, metamfetamin og amfetamin er beslaglagt
 • 500 datamaskiner er beslaglagt
 • Politiet sitter på 500 terabyte med data. En terabyte tilsvarer 1000 gigabytes.
 • Databasen fra nettforumet Anabolic Forums, med informasjon om over 2000 norske dopingkjøpere ble beslaglagt i juni 2012
 • Operasjon Gilde har generert 3000 sider med dokumenter
 • Kilde: Sør-Trøndelag politidistrikt
Dette har skjedd i Operasjon Gilde

Operasjon Gilde er trondheims-politiets opprulling av flere norske dopingnettverk.

 

 • 1. desember 2011: Politiet i Trondheim begynner en omfattende etterforskning mot et dopingnettverk med hovedsete i byen.
 • 15. februar 2012: 100 politimenn er involvert i aksjoner mot flere adresser i Trondheim. Over ti menn og kvinner pågripes.
 • 17. februar: Seks menn varetektsfengsles av Sør-Trøndelag tingrett.
 • 18. februar: I en artikkel omtaler Dagens Næringsliv at bakteppet for politiaksjonene er et miljø som knyttes til dopingbørsen Anabolic Forums på nettet.
 • 15. mars: Hemmelige rettsdokumenter Adresseavisen skaffer tilgang til, viser at en mann (25) fra Trondheim erkjenner å ha opprettet Anabolic Forums i overgangen til 2011.
 • 30. mars: I flere slettede skjermbilder Adresseavisen henter ut fra internasjonale internettarkiv forteller flere av mennene som er siktet i Operasjon Gilde om dopingsalg så langt tilbake som til 2005.
 • 13. juni: Politiet stenger Anabolic Forums og beslaglegger databasen med informasjon om tusenvis av norske dopingbrukere.
 • 4. juli: Operasjon Gilde har vokst voldsomt. 14 politidistrikt er involvert i saken. Rundt 70 personer er siktet over hele landet.
 • 13. november: En mann som knyttes til dekknavnet «trykkern» pågripes. Han erkjenner å ha produsert dopingtabletter i garasjene sine i årevis.
 • 20. november: En mann (26) pågripes for tredje gang i Operasjon Gilde.
 • 29. november: En 27-åring pågripes. Han ble opprinnelig pågrepet i februar. Begge mennene varetektsfengsles.
 • 19. og 20. desember: De to varetektsfengsles igjen i fire uker. Begge anker beslutningen til lagmannsretten.
 • 11. januar 2013: 98 personer er siktet i Operasjon Gilde. 21 av dem for organisert kriminalitet.
 • 15. januar: Mennene fremstilles for varetektsfengsling i fire nye uker. De blir imidlertid løslatt av tingretten.
 • 7. februar: En lærer pågripes på en skole i Bodø. Han fengsles i Trondheim.
 • 8. februar: Fem menn og en kvinne pågripes på Innherred i Nord-Trøndelag. To menn fremstilles for varetektsfengsling i Steinkjer.
 • Mars: Læreren løslates i Trondheim, i Nord-Trøndelag løslates begge mennene. En 38-åring sitter i varetekt i 1,5 måned.
 • 25. april: En betrodd leder i Trondheim kommune dømmes for uaktsom hvitvasking i forbindelse med dopingsaken.
På forsiden nå