- Dette er en seier. Ikke bare for oss pensjonister, men for alle i Trondheim og omegn som har ønsket å få tilbake ruteheftene. Vi har kjempet for dette siden i fjor, og nå har engasjementet lønnet seg, sier lokallagsleder i Landslaget for offentlige pensjonister (LOP), Kjell Edvard Helland.

Fra 18. januar øker prisene og flere avganger kuttes hos AtB. Dette vekker reaksjoner hos kundene.

Uhåndterlige løse A4-ark

Det var i april i fjor at AtB gikk ut med beskjeden om at ruteheftene settes ut av produksjon. Årsaken var at veldig mange kunder har gått over til digitale kanaler. Det skapte store reaksjoner, og blant andre gikk bystyremedlem Sven Otto Nilsen knallhardt ut mot administrasjonsselskapet som i stedet for ruteheftene gikk over til å tilby brukerne uhåndterlige løse A4-ark på de rutene de ønsket papirversjon av.

Reaksjonene fortsatte utover høsten, og spesielt pensjonistene jobbet hardt for endringer fra AtBs side. Og nå, etter påtrykk fra Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim LOP, og Trondheim Seniorråd, har AtB snudd.

Koster 20 kroner

I forbindelse med hovedruteendring i august i år utarbeides det et samlet hefte med rutetabeller og kart for Trondheim. Formatet blir A5, litt større enn det som har vært tidligere. Heftene vil koste 20 kroner, og vil distribueres gjennom AtBs kundesenter og eventuelt Hornemannsgården.

- Vi ønsket at det skulle koste penger med tanke på miljøet. Jeg tror de fleste som ønsker rutehefte vil betale en liten sum for å få det, sier Helland.

Han roser jobben AtB har gjort med å snu i saken, og synes dialogen med ledelsen har vært bra.

- Jeg er sikker på at tusenvis av trøndere vil hilse ruteheftets tilbakekomst velkommen. Det viser at det nytter å kjempe, sier Helland.

Oppforderer til digital bruk

Kommunikasjonssjef i AtB, Grete Opsal sier at så lenge forutsetningene for endring også passet for AtB var det enkelt å finne en løsning.

- Vi fikk mange tilbakemeldinger, og vi har nå funnet en god løsning. Men vi oppfordrer til at de som har anledning benytter våre digitale kanaler, da disse gir mest mulig forutsigbar ruteinformasjon, sier Opsal.

- Hvor mange hefter vil dere trykke opp?

- Det er ikke helt bestemt, men mellom 10 000 og 15 000 ser vi for oss. Det er viktig at vi trykker opp nok, men ikke så mange at det blir kastet, sier hun.

Kjell Edvard Helland (t.h.) er leder for landslaget for offentlige pensjonister i Trondheim, Aage Borrmann er styremedlem og Bjørn Gurihus er leder av Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim. Til sammen representerer disse over 8000 pensjonister. Nå har de jobbet for at AtB har snudd, og at ruteheftene er tilbake igjen. Foto: Roy Tommy Bråten