Formannskapets flertall stemte tirsdag ned et forslag fra Ingrid Skjøtskift (H) om å gjøre ekstra tiltak i saksbehandlingen rundt detaljreguleringen av Trondheim Spektrums planer om en ny storhall på Nidarø. Skjøtskift er spesielt bekymret for at naboer som ligger utenfor reguleringsområdet på Nidarø ikke blir hørt i saken.

LES OGSÅ: Ba om hemmelighold av planer

Lansert etter høring

- Utbygger har lansert flere ideer om hvordan de trafikkale utfordringene kan løses. Dette er forslag som har kommet inn etter at planen har vært ute på høring. Det gjelder for eksempel stenging av Klostergata, utvidelse av Klostergata, taxiholdeplass ved Ilen kirke, snuplass for privatbiler ved Rettsmuseet, forsterket og universelt utformet Nidareid bru, trafikkdirigering på Øya og parkeringsmuligheter utenfor Spektrum-området. Felles for alle forslagene er at de kan fremstå som uforpliktende ideer - samtidig som de er konkrete tiltak av en type som er helt nødvendig for å innfri krav knyttet til trafikk og beredskap, sa Ingrid Skjøtskift i formannskapets møte tirsdag.

Høyres gruppeleder viste blant annet til  St. Olavs Hospital, Ilen menighet og Justismuseet/ Statsbygg som  berørte naboer som ligger utenfor reguleringsplanen som rådmannen nå arbeider med, og som hun mener har begrenset mulighet til å påvirke detaljreguleringen som rådmannen skal legge frem om kort tid.

Utenfor planområdet

- De blir imidlertid ikke involvert i planprosessen fordi tiltakene som er beskrevet ligger utenfor det aktuelle reguleringsområdet.  Hvordan vil rådmannen sikre at de berørte blir involvert i vurderingen av disse forslagene før en reguleringsplan for Nidarø blir vedtatt? spurte Skjøtskift.

Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen svarte på spørsmålet fra Skjøtskift ved å si at kommunen forholder seg til lovverket når de utarbeider detaljreguleringen av området, og mente det ikke var behov for ekstraordinære tiltak for de naboene som ikke er direkte berørt innenfor planområdet.

Aassved Hansen viste til at det er holdt informasjonsmøter om planene og at høringsdokumentene er tilgjengelige for alle.

- Planprosessen i tråd med regelverket og etter vårt skjønn tilfredsstillende. I planforslaget har vi forsøkt å sikre at trafikken ikke øker. Det utredes nå i samarbeide med politiet og Statens vegvesen hvilke tiltak som kan sikre at trafikken ikke kommer i konflikt med øvrige i området.  Det er ikke noe som tilsier at det skal skje endringer i planen som kommer i konflikt med tidligere høringer, sa Aassved Hansen.

Sende tilbake eller avvise

Arbeiderpartiets Geir Waage sa i formannskapet at det ikke er behov for ekstraordinære metoder for å behandle reguleringsplanen nå.

-   Dette er en sak med stort engasjement, men det betyr ikke at man skal ha noe annet enn en ordinært saksbehandling. Det er nå bare et par uker til rådmannen offentliggjør saken. I denne sakne, som i  alle andre reguleringssakr, blir vi nødt til å ta en politisk vurdering om rådmannens detaljplan er er godt nok og om planen oppfyller det kriteriene somer lagt for trafikken. Dersom den politiske behandlingen konkluderer med at dette ikke er løst godt nok, har vi to valg: Vi kan enten sende planen tilbake for ny utredning eller vi kan bestemme oss for ikke å vedta den. Det er handlingsrommet vi har i denne saken, slik som i alle andre reguleringssaker, sa Geir Waage.

Forslaget fra Skjøtskift fikk støtte fra Høyres to medlemmer i formannskapet, SV, Venstre og Miljpartiet De Grønne. Men det var ikke nok siden de øvrige seks representantene stemte mot.