- Dette er trist, sier Mari Holm Lønseth (H).

- Bekymringsfullt. Hvis det stemmer at Trondheim gir flere avslag enn andre storbyer, så kan vi ikke være bekjent av det, sier Erling Moe (V).

Som Adresseavisen fortalte onsdag, er det i år rekordmange lærere som ønsker videreutdanning, noe som har ført til at rundt halvparten av lærerne har fått avvist sin søknad. I Trondheim er situasjonen enda vanskeligere for lærelystne lærere: Her har 285 lærere søkt om videreutdanning, men bare 101 fått godkjent sin søknad. Det innebærer at to av tre søkere har fått avvist sitt ønske om videreutdanning.

En av dem som har fått avvist sin søknad, er Guri Kringstad Blokkum (27), som er midtveis i sin master i engelsk fagdidaktikk.

- Det er helt meningsløst at en lærer som er i gang med videreutdanning, ikke får fullføre, sier leder i Utdanningsforbundet i Trondheim, Geir Røsvoll.

- Vi har en økonomisk ramme å forholde oss til, som fører til at vi må prioritere blant søkerne, sier Erlend Moen, seniorrådgiver i Trondheim kommune.

Må øke potten

Nå krever Venstre en redegjørelse fra rådmannen i neste formannskapsmøte som omfatter hvor mange lærere som får videreutdanning, om det er slik at Trondheim innvilger færre søknader enn andre storbyer og om hvilke lærere som blir prioritert.

- Det er urovekkende at så mange har fått avslag. Vi har høy kompetanse blant våre lærere, og det må vi sikre at vi tar vare på. En av måtene å ta vare på høykompetent arbeidskraft er å gi dem en mulighet til å øke sin kompetanse, sier Moe.

Han er opptatt av at lærere skal kunne få videreutdanning innen basisfagene engelsk, norsk og matematikk i henhold til de nye kompetansekravene, men sier at dette ikke må gå på bekostning av andre fag.

- Alle kan ikke få videreutdanning samtidig, men vi må sikre at det er mulig å videreutdanne seg også i andre fag, og at lærere kan ta en master. Her må bystyret på banen. Lokalt sett må vi sørge for at vi får økt potten til videreutdanning. I tillegg må vi jobbe for at den statlige potten økes, sier Moe.

Må ta ansvar

Mari Holm Lønseth (H) er glad for at så mange lærere i Trondheim søker videreutdanning, men synes det er trist at ikke flere får muligheten til å studere.

- Jeg skjønner veldig godt at mange lærere har lyst til å utvikle seg, og jeg synes det er beklagelig at ikke mange nok får utnyttet dette tilbudet. Å satse på læreren er noe av det aller viktigste tiltaket for å gjøre skolen bedre, sier Lønset.

Hun vil nå vite om det er kapasitet ved universitet og høyskoler til at flere lærere kan få videreutdanning. Samtidig mener hun kommunen i neste budsjettrunde må bevilge mer penger til videreutdanning av lærere.

- Jeg synes ikke dette er noe vi skal skyve over på staten, for staten har økt bevilgningene til videreutdanning. Dette er noe de rødgrønne i Trondheim må ta ansvar for. Dette handler om prioritering, sier Lønseth.

Krever økte midler

Eirik Schrøder (Ap), leder i oppvekstkomiteen, er derimot klar på at kommunen må få økte statlige overføringer til videreutdanning av lærere.

- Vi har havnet i en utrolig vanskelig situasjon. Med de nye kompetansekravene, er det 750 lærere i Trondheim som trenger videreutdanning, sier Schrøder.

Han mener at de nye kompetansekravene tvinger kommunen til å prioritere lærere som mangler faglig fordypning i engelsk, norsk og matematikk.

- Det er veldig bra at så mange ønsker videreutdanning, og vi skulle selvsagt sagt ja til alle som nå har søkt. Men da er vi avhengig av friske midler, sier Schrøder.

- Men andre kommuner har sagt ja til en større andel av lærerne. Hvorfor er ikke det mulig i Trondheim?

- Vi har satset mye på videreutdanning av lærere de siste årene. Vi har også prioritert økt lærertetthet til de yngste elevene, og nå må vi håndtere det at regjeringen trekker tilbake lærerstillinger i ungdomsskolen. Vi har vært nødt til å prioritere, uten at det har kommet ekstra penger på bordet. Vi forventer at regjeringen bevilger mer penger til videreutdanning i revidert statsbudsjett, sier Schrøder.

foto
Må prioritere: Bystyrepolitiker Mari Holm Lønseth (H) vil at flere lærere skal få muligheten til å studere. Foto: Jens Søraa
foto
Mer penger: Bystyrepolitiker Eirik Schrøder (Ap) krever mer penger fra regjeringen til videreutdanning av lærere. Foto: Morten Antonsen