– Til nå har vi tenkt for mye superbuss, togskinnene ligger der og kan få avganger hvert kvarter, sier bystyrerepresentant Michael Momyr (H).

Foran bystyrets møte denne uka har Momyr fremmet en interpellasjon der han ber ordfører Rita Ottervik svare på om hun er enig i at lokaltoget må bli en del av kollektivløsningen.

Trenger ikke store investeringer

- Det virker som om vi til nå bare har tenkt på disse superbussene når vi snakker om fremtiden. Men jeg tror det er nødvendig å få Jernbanedirektoratet tettere med i planarbeidet. Det finnes flere rapporter som viser at det er mulig å sette inn nok tog til kvartervise avganger mellom Ranheim og Heimdal. Kanskje kan man også få til flytog fra Melhus til Værnes. På den måten vil hovedstrømmen av persontrafikk på disse strekningene over til toget og avlaste veinettet, sier Momyr.

Han mener rapportene viser at mye av dette lar seg gjennomføre uten bygging av dobbeltspor eller store investeringer i dagens jernbanestruktur.

Les mer: - Bussen skal konkurrere med privatbilen

En gang i timen

I dag går det tog på strekningen Heimdal – Sentrum – Ranheim men en times mellomrom. Momyr mener dette er for sjeldent til at toget skal bli et alternativt for reisende. Men han er sikker på at dersom hyppigheten øker til togavgang hvert 15. minutt – så vil mange flere velge tog fremfor buss i fremtiden.

Han mener det vil redusere trafikken i blant annet Elgeseter gate, Prinsens gate, Olav Tryggvassons gate og Innherredsveien – der det til nå er planlagt superbusstraseer.

- Dette vil bety en stor forbedring av tilbudet for alle og dermed et viktig bidrag til å nå målene i bymiljøavtalen. Foretar man enkle tilpasninger på skinnegangen, og fornyelse av togsettene, så kan toget bli viktig for hele regionen. Se bare hvilken suksess Trønderbanen har hatt siden den ble etablert i 1993, sier Momyr.

For mye fokus på buss

Høyres bystyrerepresentant og leder i det nye Trøndelag Høyre, Michael Momyr, tror de som planlegger fremtidens kollektivløsninger i Trondheim har sett seg blinde på at det er bare buss som kan løse utfordringene. Han håper på en bred politisk allianse som trekker Jernbanedirektoratet mer inn i planleggingen rundt Miljøpakken, og at toget planlegges som en sentral del av arbeidet med en bedre kollektivløsning i Trondheim.

- Det er i dag allerede etablert felles billett-takster mellom tog og buss. Klarer vi å jobbe for økt frekvens kan vi på sikt også bygge opp jernbanen som en bybane i Trondheim med overganger mellom buss og tog på ulike knutepunkt som skal bygges i fremtiden. Når vi tenker ut den fremtidige kollektive planen for regionen har vi ikke råd til å la være å se på mulighetene som toget gir oss. Jernbanen kan bli byens bybane dersom vi våger å satse på den, sier Momyr.

Les også: Stavne – Leangen blir elektrifisert først

- Begrenset effekt

Fylkesordfører Tore O. Sandvik mener det er en illusjon at toget kan ta store deler av kollektivtrafikken i Trondheim.

- Det er ikke mange som bor nært nok for eksempel Heimdal stasjon, og det er ikke mange som pendler andre veien heller. Trønderbanen har 1,3 millioner reisende i året, og Gråkallbanen alene har 950 000 reisende i året, men likevel er det ikke den største. Det er flere AtB-ruter som har flere reisende. Bussene stopper rett utenfor huset til folk, mens skinnene ligger der den ligger. Jernbane som bybanen vil ha begrenset effekt, sier Sandvik.

foto
Fylkesordfører Tore O. Sandvik (AP)

Han er enig med Momyr at frekvensen på avganger må opp. Men for å få det til er han soleklar på at elektrifisering er det viktigste virkemidlet.

- Elektrifisering gjør at togene akselererer raskere og bremser raskere. Dermed kan man få flere avganger. Men det er ikke mulig med hyppigere avganger enn 30 minutter før man får dobbelspor i Bjørndalen, men der er det krevende grunnforhold, og det er ikke planlagt, sier han.

Tog gjennom Tyholt-tunnelen

Han mener toget på en måte er superbussen gjennom Trøndelag, og ser at toget spiller en rolle med kortere tid mellom avgangene. Men samtidig er det slik ifølge Sandvik at toget først og fremst blir brukt på strekninger over 40 minutter.

- Da er toget uslåelig med tanke på pendling og jobbing, sier han.

I fjor sommer lanserte Sandvik muligheten for tog mellom Stavne og Leangen, og ba fylkesrådmannen bestille en utredning om en eventuell etablering av banestrekningen. Svaret er fortsatt ikke kommet.

- Ved å la toget gå mellom Stavne og Leangen gjennom Tyholt-tunnelen vil de sterkt voksende østområdene kunne få et bedre kollektivtilbud. Også de mange arbeids- og studieplassene ved St. Olavs Hospital og NTNU vil kunne dra nytte av det samme tilbudet, sa Sandvik til Adresseavisen i juli i fjor.

- Forutsetningene ikke er til stede

Administrerende direktør i AtB, Janne Sollie, mener Momyrs tanker om at toget tar mer av persontrafikken er gode tanker. Men sier som Sandvik at forutsetningene ikke er til stede i dag med tanke på at det ikke er mulig å etablere togavganger hvert kvarter.

- I tillegg er det en utfordring at toget i dag ikke stopper på relevante stasjoner som Lerkendal og Ranheim. Start og stopp for toget i dag, passer bare en liten andel av aktuelle passasjerer på strekningen Heimdal-sentrum -Ranheim, sier Solli.

-  Bør AtB i større grad involvere NSB og lokaltog?

- AtB har i dag et billettsamarbeid med NSB innenfor enhetstakstsonen. AtB prøver å  bidra til at flere kan ta toget  fremfor buss ved at AtB betaler mellomlegget mellom AtBs periodebillett og prisen for togreisen for de som velger toget. Allikevel er det relativt få som benytter seg av denne ordningen.

Det er også krevende å få til et godt samarbeid med NSB om avgangstider, slik at tog og buss kan taktes bedre sammen for  blant annet overgang.