Kommunens målestasjoner på Torget, Elgeseter og ved Bakke kirke viser at det er støvnivåer som karakteriseres som å være en «betydelig helserisiko». Røde verdier betyr at kommunen og Statens vegvesen må bøte på problemet.

SJEKK: Verdiene for Trondheim og hele landet her

Det var NRK Trøndelag som omtalte saken først tidligere torsdag kveld.

Hold syke, eldre og småbarn vekke

- Vi har hatt enkelte timer med høyere verdier så sent som i 2015, men det spesielle i dag er at det har vært overskridelser på alle fire målestasjoner, sier Langedal.

Svevestøvet har vært en plage i Midtbyen tidligere og kommunen har jobbet på ulike måter for å få redusert luftforurensingen. Piggdekkavgiften som ble innført i 2001, senere avviklet i 2010 og gjeninnført i fjor høst, har vært et av flere virkemidler. Renhold av veiene er et annet viktig tiltak.

Dårlig luftkvalitet fører, som kjent, til helseproblemer.

- Det er ikke bra for folk med luftveisproblemer som astma. Også eldre og små barn er utsatte, sier Marianne Langedal.

- Heldigvis er dette noe man merker selv når man er ute. Derfor anbefaler vi at folk som plages bør være forsiktige med å være i de mest trafikkerte områdene i byen.

Svevestøvtoppen skyldes været

På nettsiden luftkvalitet.no viser kartene overskridelse av grenseverdiene i Trondheim by. Det skyldes været vi har hatt denne uken. Kaldt og tørt vær gjør at svevestøvverdiene øker. Ikke er det snø og is på veiene heller, noe som kan bidra til å holde verdiene nede.

- Når det i tillegg har vært en del vind, så virvles støvet opp, sier Langedal. Hun sier at Trondheim har hatt gode målinger lenge og at dette er en situasjon byen ikke har vært i  siden 2013.

- Vi har bare veier og det er mye støv som har tørket opp. Partiklene vi måler, kommer av veislitasje og strøsand på veiene. Vedfyring kan og være en kilde til svevestøv, men det er ikke det som er fremtredende akkurat nå, sier Langedal.

Rydder opp

I 2013 innførte kommunen nye rutiner for renhold av vei og det har vært forbedringer av dette igjen senere.

- Det vi har blitt flinkere til, og som vi ser har hatt effekt, er blant annet at vi nå tar unna og fjerner støvdepoter. Altså opphoping av støv langs veikanten og i busslommer, sier Langedal.

Til tross for at Trondheim bydrift og Statens vegvesen har gjort investeringer i nytt utstyr og innført nye rutiner, har det åpenbart ikke stor nok effekt under dagens værforhold.

- Derfor er vi nå ute med allt mannskap for å forsøke å redusere det akutte problemet. Det gjør vi hjelp av kosting, støvsuging og sprøyting av magnesiumkloridoppløsning på veiene. Vi vurderer situasjonen og tiltakene kontinuerlig, sier Langedal.

Regn hjelper

Hun sier at værskifte kan hjelpe på situasjonen.

- På mandag er det meldt regn. Det vet vi at hjelper på, slik at støvet legger seg, avslutter miljøsjefen i Trondheim kommune.

foto