- Sandstrøingen venter vi med til det blir glatt, men beredskapen er klar. Brøytemannskapene er klare til å rykke ut på kort varsel, sier ingeniør Kjetil Haarberg ved Trondheim bydrift.

10. oktober dro den første saltbilen ut fra Trondheim bydrifts avdeling på Valøya med fem tonn salt på plattingen. Den tørre og milde høsten hadde ført til at støvalarmen var gått. Trondheims innbyggere skal slippe å måtte puste inn støv før det første snølaget har lagt seg.

- Støvplagene i sentrum er ikke så ille som mange vil ha det til. De er faktisk verre i Tiller-området. Det står en måler mellom E6 og Østre Rosten, og den viser at støvplagen er ille.

Veibygging gir støvplager

- Hvorfor støver det ekstra mye på Tiller?

- E6 er nok hovedkilden, og i forbindelse med utvidelsen av E6 blir støvplagene ekstra store, sier Haarberg.

- Hvordan er forholdene i Midtbyen?

- Der har vi rimelig god kontroll. Ved å salte reduseres støvplagene. Tørr luft over en lengre periode, som nå i oktober, byr på store utfordringer.

- I tillegg til salting driver dere også renhold av veiene?

- Vi utfører et omfattende renhold, selv om vinteren lurer rett rundt hjørnet. Vi har bestemt oss for å støvsuge hovedveiene i vinter med den samme spesialbilen vi brukte i vår til å fjerne sand og støv med. Det gjør vi for å kunne redusere bruken av salt. Politikerne ønsker minst mulig salt på veiene i og rundt Trondheim.

Feier og spyler

Den spesielle feiebilen som ble benyttet i vår, ble satt i drift på nytt 10. september. I tillegg kjører biler med spylerutstyr. Arbeidet utføres stort sett på nattetid når trafikken er minimal. Det er ikke mer enn et halvår siden 21 000 tonn sand ble fjernet fra byens veier og gater.

- Erfaringene med feiebilen vi lånte fra Sverige, er veldig gode. Vi har kunnet redusere mengden salt Det er en målsetting også for denne vintersesongen.

Ifølge Haarberg benyttes magnesiumklorid når man skal hindre støvet i å virvles opp. Magnesium blandes med vann. Den bløte massen binder støvet og tørker ikke opp før etter et par dager. Da må saltbilen kjøre en ny runde.

I vinter vil Trondheim bydrift trolig bruke 22 000 tonn sand, 4100 tonn natriumklorid og 1500 m³ magnesiumklorid. Med den nye bilen som vil bli satt i drift 1. november, håper og tror Haarberg at forbruket vil bli lavere.

En utfordrende periode

Haarberg forteller at overgangen mellom høst og vinter er den verste perioden på året med hensyn til utforkjøringer og andre farlige situasjoner i trafikken. Det kan se ut til at bilistene trenger en periode for å venne seg til at det igjen er blitt glatte veier.

Og ettersom det fra 1. november på nytt blir innført piggdekkgebyr, er det ventet at flere vil kjøre piggfritt. Det øker kravet til godt vintervedlikehold.

Trondheim bydrift har ti lastebiler, påmontert utstyr for salting. Det trengs, for rundt 70 mil vei skal driftes, av dette saltes 16 mil vei. En slik lastebil ferdig rigget koster om lag to millioner kroner.

Salter sykkelveiene

I fjor begynte Trondheim bydrift også å salte gang- og sykkelveiene. Det likte flere syklister dårlig, for det ble ikke sørget for å fjerne slushen eller sørpa. Også sykkelveiene må brøytes. Men i forrige uke opplevde Kjetil Haarberg at en ikke ukjent syklist ringte og krevde at de kom og saltet sykkelveien han bruker daglig.

- Også gående har uttrykt tilfredshet over at vi salter. Nå kan eldre med rullator ta seg frem på vinters tid.

Haarberg legger til at i vinter er om lag 300 personer i beredskap for å drifte kommunale veier i Trondheim. 70 ruter skal brøytes. Av disse brøyter mannskap fra Trondheim bydrift 16 ruter, 54 ruter er satt ut til private. Trondheim bydrift har folk på vakt døgnet rundt som overvåker vær og føreforhold, og som på kort varsel kaller ut et nødvendig antall brøyte- og strøbiler.

Trondheim bydrifts biler både brøyter og salter i én og samme operasjon.

Vask bilen hyppig

- Mange bilister sier de frykter bilene deres kan ruste når de får en dusj fra saltbilen?

- Salt er et naturprodukt, men det er viktig å vaske bilen og sykkelen gjennom hele vintersesongen. Det er faktisk viktigere med et hyppig renhold om vinteren enn om sommeren. Og bilene bør spyles under.

- Noen sier de foretrekker å kjøre på ordentlige vinterveier fremfor veier som er saltet?

- Jeg tror de fleste synes det er tryggere å kjøre på en svart og saltet vei i stedet for en på vei med is og snø, sier Haarberg.

Får tommelen opp

Sjåfør Tore Molde i Trondheim bydrift trafikkerer en rute på halvannen mil på Byåsen. På tanken har han fem tonn salt.

- Mange sinte bilister som tuter og blinker med lysene?

- Nei, det er sjelden jeg møter slik reaksjoner. Mange vender tommelen opp når de ser jeg kommer for å salte, sier Molde.

foto
Dusj: Trondheim bydrift bruker magnesiumklorid for å dempe støvet langs veiene. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Forebygger: Trondheim bydrift har siden 10. oktober saltet hovedveinettet i Trondheim for å dempe støvplagen. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Salter: Tore Molde har fem tonn salt i beholderen. Det rekker til halvannen mil på Byåsen. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Støvdemping: Ingeniør Kjetil Haarberg i Trondheim bydrift forteller at de skal rengjøre og salte 70 mil veier i Trondheim før vinteren kommer for alvor. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen