Stasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon i Trondheim ser en betydelig reduksjon i antall anmeldte vinningssaker.

- Det gjelder ikke bare lommetyveri. Det har vært en reduksjon på mange området innenfor vinningssiden. Så langt i år har det vært mindre vinningskriminalitet i Trondheim, sammenlignet med tidligere år.

- Det kan se ut som vi har hatt to sommermåneder med få anmeldte vinningssaker, sier politioverbetjent Erik Stølan ved Sør-Trøndelag politidistrikt. Han tar forbehold om at det kan komme noen anmeldelser også i august, hvor gjerningstidspunktet er juni eller juli måned.

Flere forklaringer

Utenlandske omreisende, som tidligere drev med vinningskriminalitet, merker politiet mye mindre av.

- Det virker også som en del av gjengangerne er mindre aktive nå enn før, sier Nordtvedt, som mener at nedgangen er positiv, men oppsiktsvekkende.

- Godt politiarbeid skal ha noe av æren, men det handler ikke bare om det. Flere faktorer spiller inn, og jeg tror folk sikrer seg bedre, sier han.

Nordtvedt sier at folk har blitt flinkere til å passe på eiendeler og verdier.

Færre boliginnbrudd

I juni og juli er det registrert 16 boliginnbrudd. Det er 26 færre enn i tilsvarende måneder i 2013.

- Folk har blitt mer oppmerksomme. Det er viktig å varsle ifra hvis man ser noe mistenksomt, sier Nordtvedt.

Stølan kan opplyse om at distriktet har mottatt flere meldinger på mistenkelig adferd eller gjenstander rundt hus og hager, men har ingen oversikt over antallet.

- Vi merker en større pågang når dette er fremme i media, sier Stølan. Han legger til at de ennå ikke har sett noen sammenheng mellom disse observasjonene og kriminalitet, uten å kunne utelukke sammenhenger.

Etterspør ikke tyvegods

Nordtvedt sier at mye av vinningskriminaliteten handler om å stjele gjenstander, for så å forsøke å selge dem for å skaffe penger, til for eksempel narkotika.

- Det kan tenkes at færre etterspør å kjøpe tyvegods. Det gjør det igjen vanskeligere for de kriminelle å omsette tyvegodset enn tidligere, sier Nordtvedt.

Nordtvedt tror flere har et mer bevisst forhold til dette nå enn før.

- Folk har bedre økonomi og blir ikke like fristet til å kjøpe en billig vare de skjønner er stjålet, sier Nordtvedt, men påpeker at det bare er hypotesen som er fremsatt.

- Vi synser litt, sier Nordtvedt.

Tabellene viser utviklingen de siste fire årene i hele distriktet. Foto: Erik Stølan
Tabellene viser utviklingen de siste fire årene i hele distriktet. Foto: Erik Stølan