- Det er strålende å skulle jobbe i et så spennende og fremtidsrettet selskap. Jeg gleder meg, sier Husby til Adresseavisen.

Har ikke jobbet i oppdrettsnæringa før

Husby kommer fra Trondheim, og har tidligere vært daglig leder og finansdirektør i investeringsselskapet Greenway AS. Han har også vært styremedlem i blant annet Norgeskjell, Sonowand, B2 Holding, Eltorque og Leiv Eriksson Nyskaping.

Nå er han ansatt som sjef i trondheimsselskapet Planktonic.

- Jeg har ikke jobbet innen oppdrettsnæringa før, men jeg har erfaring fra arbeid med nyoppstartede bedrifter, sier Husby.

- En game-changer

Planktonic satser stort på oppdrettsfôr. For i motsetning til oppdrettssuksessene laks og ørret kan ikke yngel fra en lang rekke fiskearter, fôres opp på tørrfôr i den første fasen etter klekking. I havet spiser denne yngelen levende plankton, ørsmå organismer som flyter rundt i havvannet.

Ifølge selskapet er ikke erstatningsproduktene som hovedsakelig brukes av oppdrettsbransjen i dag, særlig godt egnet som startfôr for fiskeyngel, noe som blant annet fører til høy dødelighet blant yngelen. I tillegg er fôret dyrt å produsere.

Planktonic vil i stedet høste plankton som fins i enorme mengder langs kysten av Norge og i andre hav, såkalte hoppekreps.

- Vi representerer noe helt nytt innen fôrindustrien. Vi gir oppdretterne et levende fôr, og det er en game-changer, sier han.

Investerte syv millioner kroner

I november ble det kjent at Statens investeringsselskap Investinor satser syv millioner kroner på Planktonic.

- Dette legger til rette for vekst og kommersialisering. Vi har allerede brukt mye penger på forskning og utvikling av foret, så vi er trygge på at kvaliteten og effekten er riktig. Så nå handler det om å få budskapet vårt ut i verden, sier han.

Selskapet har allerede solgt fôret sitt til et stort firma innen akvariemarkedet, og de begynner å innse at deres fabrikk, som i dag ligger i et garasjeanlegg ved Høvringen i Trondheim, fort kan bli for liten.

- Vi tar sikte på å finne et nytt lokale innen kort tid, for vi har nok vokst ut av denne fabrikken allerede for neste års produksjon, sier han.