Det er Ressursgruppe for 22. juli minnestipend og Ungdommens bystyre som har kåret elevrådet ved skolen til vinner av minneprisen.

Elevrådet får prisen for sitt samfunnsengasjement i Abbasi-saken. Saken er kjent langt utenfor Norges grenser. Fredsprisvinner Malala Yousafzai og Amnesty International er blant dem som har omtalt saken.

Juryen sier at den ikke tar politisk stilling til selve saken, men berømmer elevrådets evne til å organisere og mobilisere befolkningen og ressurspersoner. Oppmerksomheten som saken har fått viser viktigheten av å engasjere seg, og at vårt demokrati fungerer, heter det i begrunnelsen for prisen.

Prisen er på 15 000 kroner og gis til en ungdom mellom 13 og 25 år, eller til en ungdomsorganisasjon i landsdelen. Formålet er å styrke og stimulere det demokratiske engasjementet blant ungdom. Det er formannskapet i Trondheim som har vedtatt å opprette stipendet, med bakgrunn i terroren som rammet Norge 22. juli i 2011.

foto
Bildet er fra en demonstrasjon på Torget i fjor høst mot utkastelse av den afghanske familien Abbasi. Foto: Ketil Blom Haugstulen