– Dette vil endre hverdagen og påskynde integreringen for ungdommene, mener Høyres gruppeleder Henrik Kierulf, som har frontet denne saken i Fylkestinget.

Han viser til at dette er elever som er i samme alder som norske elever på videregående skole, men som mangler fullverdig grunnskoleopplæring.

- De savner naturligvis norske venner og ønsker å komme videre i livet sitt, eller som en av dem sa til meg under et besøk: Hvordan skal jeg lære meg norsk når vennene mine snakker arabisk til meg?

Egne klasser

I dag er det Trondheim kommunes Enhet for Voksenopplæring (EVO) som organiserer skoletilbudet til minoritetsungdommene, men fra høsten 2018 vil opplæringen foregå i videregående skoler. Da blir elevene flyttet til skoler i sitt nærområde.

- Selv om de i hovedsak fortsatt går i egne klasser vil dette legge til rette for at elevene møter norske elever i friminutt, i kantina, i fritiden, og kanskje i enkelte timer, sier Kierulf.

Nærmiljøet

Forslaget fra Fylkesrådmannen går ut på at elevene blir fordelt på Heimdal og Charlottenlund videregående skoler, samt Midtbyskolene.

- Det har tatt lengre tid enn vi hadde håpet på å få dette til, men nå får vi en god løsning, mener Kierulf, som mener det dreier seg om å lytte til de unge, og ta dem på alvor.

Han mener i tillegg at et større mangfold ved de videregående skolene er også positivt for alle elevene ved skolen.

Saken ble vedtatt i Fylkestinget onsdag.