Sykehusdirektør Nils Kvernmo føler seg trygg på at det nå vil bli bygd et senter for psykisk helse inne på sykehusområdet.

Direktøren håper på byggestart allerede i 2020.

Det ekstraordinære styremøtet i dag kom i stand fordi Helse- og omsorgsdepartementet ville høre om Helse Midt-Norge kunne finansiere et senter for psykisk helse. Helse Midt-Norge konkluderte at de ikke hadde mulighet til å prioritere dette bygget nå og spilte ballen over til St. Olavs hospital.

Hastesak

Hastverket med å få til et styremøte i sykehuset skyldes at regjeringen arbeider med campusplanen for NTNU.

Senter for psykisk helse inngår i denne planen og er beregnet å koste 1,6 milliarder kroner, der helsesiden skal finansiere 800 millioner. St. Olavs hospital sier nå ja til å bære kostnadene. Opplegget er at NTNU skal bidra med de øvrige 800 millioner.

Trenger egenkapital

Bakgrunnen for beslutningen om selge pasienthotellet er behovet for egenkapital for å finansiere sykehusets andel. Salg av klinikkene på Lian og Tiller er ikke nok. Salget av disse eiendommene, pluss pasienthotellet, er beregnet å tilføre sykehuset 450 millioner kroner.

I tillegg vil St. Olavs hospital ha behov for et lån i størrelsesorden 350 millioner kroner. Det er en forutsetning at sykehuset forsatt skal bruke hotellet til sine pasienter, og det skal også legges inn en klausul om rett til gjenkjøp av eiendommen.

Redd for sykehusøkonomien

Det var ikke med lett hjerte de ansattes representanter i styret gikk inn for å selge pasienthotellet. Det ble særlig uttrykt bekymring for at økte kapitalkostnader på 40 millioner kroner årlig vil presse en allerede svært anstrengt økonomi.

Styrerepresentant Sigmund Eidem fra Fagforbundet advarte også om at et salg kunne resultere i at useriøse eiere tok over pasienthotellet og ikke klarte å følge opp avtalen med sykehuset. Eidem mente at et salg i virkeligheten betyr at hotellet er tapt for all tid, til tross for at det skal bakes inn en gjenkjøpsavtale i salgskontrakten.

- Bare hvis nødvendig

Styret kom til en enstemmig beslutning etter et endringsforslag fra de tre ansatterepresentantene til innstillingen. Endringen gikk ut på å bake inn en formulering om at salget av pasienthotellet bare må skje hvis det er nødvendig for å kunne finansiere senter for psykisk helse. Slik saksgrunnlaget er i dag, slår det fast at et salg er nødvendig.

foto
Styremedlem Sigmund Eidem er svært fornøyd med at gis grønt lys for et senter for psykisk helse, men liker veldig dårlig at sykehuset selger pasienthotellet for å klare finansieringen. Foto: Svein Inge Meland
foto
Ledelsen ved St.Olavs hospital vurderer å selge Pasienthotellet. Foto: Jens Petter Søraa, Adresseavisen