Et enstemmig formannskap går inn for rådmannens innstilling om å avskaffe æresborger-ordningen. Den nye ordningen får tittelen Trondheim bys hederspris.

På lederplass skrev Adresseavisen sist uke at Trondheim fortsatt bør ha æresborger-ordningen.

- Vi i Høyre ønsket egentlig å videreføre ordningen, men vi har ikke flertall for vår holdning, da aksepterer vi det så lenge det opprettes en slik hederspris, sier Berit Tiller (H).

Tre æresborgere

Trondheim kommune opprettet ordningen med æresborgere av Trondheim by i 1993. Siden den gang er tre personer blitt utnevnt til æresborgere. Skuespiller Liv Ullmann, fiolinist Arve Tellefsen og den nå avdøde skøyteløperen, Hjalmar Andersen er blitt utnevnt som æresborgere av Trondheim by. Alle ble utnevnt i forbindelse med 1000-årsjubileet i 1997.

Arve Tellefsen uttalte sist uke til Adresseavisen at han synes tittelen som æresborger er flau. Han gir den gjerne fra seg.

- Jeg forutsetter at de som har fått tittelen fortsatt skal behandles deretter, sier Hilde Opoku (MDG).

Lyttet til rådmannen

Vedtaket i saken er i tråd med rådmannens innstilling. I saksforberedelsene heter det at det siden 1995 ikke har vært fremmet politiske saker om ordningen med æresborgere eller forslag om flere æresborgere. Det har imidlertid kommet henvendelser til kommunen om å tildele enkelte personer æresborgerskap. Rådmannen vist derfor til at kommunen burde vurdere om ordningen skulle videreføres, eller om det isteden skulle etableres en ny hedersbevisning som kan erstatte æresborgertittelen.

«Ekstraordinær innsats»

I statuttene til den nye prisen heter det at hedersprisen kan tildeles personer eller miljøer og grupper med tilknytning til Trondheim. Prisen skal tildeles for å hedre «en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid, som har stor samfunnsnyttig betydning og/eller er av stor betydning for Trondheim by».

Prisen skal bestå av et diplom, et spesialutformet kunstverk og et større arrangement i forbindelse med tildelingen.

Formelt blir det formannskapet som står for tildelingen, etter en enstemmig innstilling fra en hederspriskomité bestående av ordføreren, to politikere, rådmannen og ytterligere en representant oppnevnt av rådmannen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.