En ny organisering av kunnskapssektoren skal legge bedre til rette for livslang læring og høy kvalitet i barnehager, skoler og høyere utdanning. 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.

Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter. Det nye organet får hovedkontor i Trondheim.

Nytt hovedkontor i Trondheim

− Alle disse virksomhetene utfører i dag tjenester på vegne av universiteter og høyskoler. Ved å samle disse virksomhetene i én, vil vi samle like og likeartede oppgaver innen fellestjenester og IKT i sektoren. Da vil de kunne løse oppgavene mer effektivt, og vi samler kreftene som skal bidra til digitalisering av universiteter og høyskoler i en virksomhet, sier Røe Isaksen.

Det nye organet vil ha hovedkontor i Trondheim, men vil også ha virksomhet i Oslo.

− Regjeringen vil forenkle, fornye og forbedre det offentlige Norge. Hvis vi skal klare å møte de omstillingene vi står midt oppe i, må vi forbedre offentlig sektor. Derfor vil vi nå omorganisere kunnskapssektoren, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I januar i fjor overleverte et ekspertutvalg rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra til kunnskapsministeren. På bakgrunn av den har et prosjekt i Kunnskapsdepartementet jobbet tett sammen med sektoren for å foreslå en bedre organisering.

Les også: Argumentene for henholdsvis Trondheim og Steinkjer

− Vi vil legge til rette for at vi lettere kan nå de målene vi har satt oss, at oppgavene blir løst på en mer effektiv måte og at vi får flyttet flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Vi har nå funnet løsninger som bidrar til å nå disse målsettingene, sier han.

Satser på digitalisering

Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i Utdanningen blir slått sammen fra årsskiftet.

- Vi samler ressursene, kompetansen og virkemidlene staten har for å utvikle bedre barnehager og skoler. De gode fagmiljøene i Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen vil bli sterkere sammen, sier Røe Isaksen.

Han mener den nye virksomheten vil styrke IKT-satsingen i skolen.

Les også: Utsatte betent avgjørelse om nytt Nav-fylkeskontor

− IKT er helt sentralt for å utvikle kvaliteten og innholdet i undervisningen. Arbeidet med digitalisering må sees i sammenheng med alt det andre arbeidet som blir gjort for å utvikle bedre barnehager og skoler. Det er lettere å få til når vi samler ressursene i en slagkraftig virksomhet, sier Røe Isaksen.

Det nye utdanningsdirektoratet vil ha hovedkontor i Oslo, men vil også ha virksomhet i Tromsø, Hamar og Molde. I løpet av fem år skal 20 årsverk flyttes ut av Oslo.

− Det er ikke slik at de ansatte i Senter for IKT bare skal finne sin plass i dagens Utdanningsdirektorat. Dette skal bli et nytt direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT, med en ny organisering og et nytt mandat hvor oppgaven med digitalisering vil stå helt sentralt, sier Røe Isaksen.