I Norge har 32 prosent av befolkningen høyere utdanning, og andelen har økt med 25 prosent siden 1970, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en ny rapport. Dette gjelder også i Trondheim, hvor en stor del av innbyggerne har tatt mer utdanning enn ungdomsskole og videregående.

Oslo øverst på lista

I trønderhovedstaden har hele 42 prosent av befolkningen tatt universitets- eller høyskoleutdanning, noe som er ti prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

Derimot er det Oslo som troner øverst på lista, hvor 49 prosent av innbyggerne kan skilte med høyere utdanning.

Flere kvinner enn menn

SSB melder at de ser den samme utviklingen stort sett hvert år, og at det er noen karakteristikker som går igjen:

• Stadig flere oppnår høyere utdanning samtidig som stadig færre har grunnskole som høyeste utdanning.

• Flere kvinner enn menn har høyere utdanning, og en spesielt stor andel kvinner mellom 25 og 39 år har fullført studier på høyere nivå.

• Utdanningsnivået er høyest i de typiske universitetsfylkene

Hver femte flyktning har høyere utdanning

Statistikken viser også at hver femte flyktning i Norge har høyere utdanning. Det er første gang at statistikken skiller mellom innvandrere som har kommet til Norge på grunn av arbeid, familie, utdanning og flukt.

Det er dessuten få av de med flyktningbakgrunn som har grunnskoleutdanning, omtrent bare halvparten. Fem prosent har ingen utdanning i det hele tatt.