- I en sykkelgate blir syklistene prioritert og bilistene kjører på syklistenes premisser. Det vil være ny skilting og oppmerking, sier prosjektleder i Vegdirektoratet, Tonje Loftsgarden.

Få biler

Sykkelgate innebærer at farten blir redusert for biltrafikk og at det blir sykkelsone-skilt.

- Det vil være mulig å kjøre i en sykkelgate, noen få biler må kunne kjøre der. Vi må se nærmere på hvordan vi skal løse det i kryssene, sier Loftsgarden.

Opp til kommunen

Det er Trondheim kommune som har søkt om å få gjennomføre pilotprosjeket. Vegdirektoratet har bestemt seg for at sykkelgata i Kirkegata er et prosjekt som de ønsker å gjennomføre, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

- Det er nå opp til kommunen om det skal gjennomføres. Vi er positiv til å teste ut dette prosjektet, sier Loftsgarden.

Det skal også lages sykkelgate i Møllegata i Stavanger, som en del av det samme pilotprosjektet. Målet er å teste ut tiltak som kan føre til at flere sykler, skriver Statens vegvesen i pressemeldingen.