I onsdagens møte i ungdommens bystyre orienterte ordfører Gjermund Gorseth om tiltakene kommunen har satt i gang etter en rekke alvorlige hendelser, inkludert selvmord og selvmordsforsøk, blant ungdom i Trondheim den siste tiden. Han ønsket også å diskutere hvilke selvmordsforebyggende tiltak politikerne bør prioritere.

Adresseavisen møtte fire av ungdommene før møtet for å snakke om serien «13 Reasons Why», som også var tema i brevet kommunen tirsdag sendte til alle med barn i grunnskolen. Serien handler om Hannah (17), som tar sitt eget liv.

- Snakk om serien

De fire er enige om at serien er viktig og interessant, først og fremst fordi den kan sette i gang samtaler om tabubelagte tema. De vil ikke advare mot å se serien, men understreker at den også har problematiske sider ved seg – og at det derfor kan være viktig å snakke med voksne om det man har sett.

- Serien kan være en viktig dialogstarter fordi den tar tak i viktige tema som det må være åpenhet rundt. For ungdom kan det være vanskelig å snakke om at man sliter, fordi man ønsker å framstå mest mulig perfekt. Samtidig er serien problematisk fordi den i for stor grad romantiserer selvmord. Jeg vil derfor oppfordre både lærere og foreldre til å se serien og snakke med de unge om den, slik at man ikke blir gående for selv med tanker som kan være vanskelige. Det er derfor veldig bra at kommunaldirektøren har tatt opp dette i brevet til foreldre i Trondheims-skolen, sier Gjermund Gorseth.

- Ikke løsningen

Han får støtte fra Olav Erland:

- Dette er et tema som trenger en «kickstarter», og det har serien vært i ungdomsmiljøet. Dette er noe vi snakker om. Serien tar opp mange tema som er relevante for unge mennesker i dag: Gråsone-voldtekt, nakenbilde-spredning, mobbing og ensomhet. Derfor er det så viktig at også foreldre og lærere følger opp, særlig fordi serien tar opp temaet på en måte som kan virke romantiserende. Så reagerer folk selvfølgelig forskjellig, for noen kan det være uproblematisk å se dette, for andre kan det være tyngre, sier Erland.

- Hvert eneste selvmord er et stort og alvorlig problem, og vi må derfor bli vant til å snakke om det slik at det ikke er tabu. Vi må si: Nei, å ta sitt eget liv er ikke løsningen på problemene dine, understreker Andrés Foroud Heybaran.

- Bør voksne se serien sammen med barna?

- Nei, det er ikke nødvendig. Det kan kanskje oppleves vanskelig for ungdommen. Men det er altså viktig at man snakker om den etterpå, sier Erland og får bekreftende nikk fra resten.

- Flere helsesøstre

An-Magritt Paulsen mener det snakkes altfor lite om selvmord og psykiske plager blant unge.

- Også i serien er det voksne som ikke skjønner alvoret og hvor ille ting egentlig er. I utgangspunktet er det vel ingen som ser for seg at noen som står en nær skal ta sitt eget liv. Heldigvis er det mer vanlig å være åpen om disse temaene i dag enn for noen år siden. Det er lettere å innrømme at man sliter, og som regel blir man møtt med et åpent sinn hos andre som forstår, sier Paulsen.

De fire ungdommene roser kommunen for måten de har håndtert den krevende saken, men minner samtidig om at dette er noe det må jobbes med hver eneste dag – ikke bare når det skjer alvorlige hendelser.

Olav Erland leder oppvekstkomiteen i ungdommens bystyre, og han har et mål om at det skal være en helsesøster i 100 prosent stilling på hver eneste skole i Trondheim. Slik er det ikke i dag.

- Når elever sliter med noe, må de møte en åpen dør og få snakke med noen som har taushetsplikt og kan gi gode råd, påpeker Erland og legger til at dette er noe Ungdommens bystyre har jobbet for å få til i flere år.

- Det er veldig leit når du bygger opp mot nok til å ta kontakt med noen som kan hjelpe – så møter du en lukket dør. Denne problematikken må vi jobbe med hele året, og det må være nok fagpersoner i skolen som kan hjelpe akkurat når det trengs som mest, sier Gjermund Gorseth.