Trondheimslegen er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med fem pasienter da han jobbet som lege ved et legesenter i Trondheim i perioden 2004-2006. Ifølge påtalemyndigheten ble alle de fem kvinnene utsatt for «helt eller delvis ubegrunnede undersøkelser». Legen nekter straffskyld for dette.

Tirsdag vitnet de fem kvinnelige pasientene i Sør-Trøndelag tingrett. Flere fortalte om langvarige, ubehagelige gynekologiske undersøkelser.

- Det var ikke seksuelle motiv, gjentok legen flere ganger etter vitnemålene.

- Ikke vært god nok på kommunikasjon

Onsdag sitter trondheimslegen i vitneboksen. Han fortalte retten at han var tidlig i karrieren da han tok imot de fem pasientene nevnt i tiltalen.

- Jeg ser at min grundighet og nøyaktighet ble misoppfattet av pasientene. Jeg så meg ikke selv utenfra. Pasientens opplevelse er pasientens sin - det respekterer jeg. Jeg har ikke vært god nok på kommunikasjon og hvorfor jeg var så grundig, sa legen og la til:

- Av mange tusen pasienter er det fem som har klaget, men det er fem for mye. Jeg opplever det som vondt at pasienter har opplevd dette som krenkede eller ubehagelig.

Aktor Charlotte Aspehaug spurte legen om hvorfor han ikke hadde assistent til stede da han gjorde de gynekologiske undersøkelsene. Legen opplyste da at han spurte alle pasientene om dette, og de som ville - de fikk.

- I ettertid ser jeg at jeg ikke skulle ha gjort noen av undersøkelsene uten kvinnelig assistent, sa legen, og la også til at forhold ved legesenteret gjorde dette vanskelig den gangen.

- Alle de fem fornærmede er unge damer, pene damer

En av de fornærmede hadde følgende beskrivelse av den gynekologiske undersøkelsen da hun forklarte seg i retten tirsdag:

- Jeg lurte på om han var klæbbete. Det føltes som seksuell stimulering. Det var mye fingre over alt. Det ble også brukt ultralydapparat flere ganger, sa kvinnen.

- Vil du kalle det masturbasjon, spurte aktor.

- Ja, det føltes slik, sa vitnet.

Aspehaug spurte derfor legen om han hadde masturbert pasienten.

- Det har jeg absolutt ikke gjort sa tiltalte.

- Alle de fem fornærmede er unge damer, pene damer. Hadde du mange slike pasienter, spurte hun legen videre.

- Dette er din vurdering. Jeg hadde en nulliste da jeg startet som fastlege og måtte bygge opp en liste med pasienter, sa legen, og viste til at han derfor ofte ga visittkortet sitt til pasienter ved et annet arbeidssted han hadde. På dette stedet var det en overvekt av kvinnelige pasienter - gjerne studenter, opplyste han.

- Jeg hadde derfor mange kvinnelige og studenter på listen min, men også mannlige studenter. I starten var det mange unge pasienter på listen, men den ble normal etter hvert med både voksne pasienter, rusmisbrukere og kroniske pasienter. Det er du som betrakter kvinnene som pene, men det blir upresist. Utseendet har ingenting med saken å gjøre, sa legen til aktor.

Dommer: Rettens administrator er tingrettsdommer Magnhild Børsting Røe.

Ble spurt om leppeberøring

Den tredje fornærmede som forklarte seg for retten tirsdag, fortalte også om langvarig gynekologisk undersøkelse med ultralydapparat da hun oppsøkte den nå tiltalte legen sommeren 2005.

- Det var ydmykende, sa hun.

- Var det seksuelle undertoner, ville aktor vite.

- Jeg forstår ikke hvorfor han skulle holde på på den måten, om det ikke var noe slikt, sa kvinnen, og fortalte at leppene til legen berørte leggen hennes mens undersøkelsen skjedde. Hun husket også det hun omtalte som «intens pusting» fra tiltalte.

Tingrettsdommer Magnhild Børsting Røe ville onsdag høre legens oppfatning av kvinnens forklaring.

- Det er riktig at jeg kom borti med haka en gang, men ikke med leppa. Jeg har ikke hatt noen seksuelle motiv, gjentok, sa legen.

Han kommenterte også det den fornærmede kvinnen oppfattet som pusting, og mente det kunne forklares med blant annet nesetetthet og dårling ventilasjon på legekontoret denne dagen

- Jeg har fått min straff av Helsetilsynet

Politiet har tidligere etterforsket tre av sakene som nå behandles i retten, etter at tre av kvinnene anmeldte ham. Disse ble imidlertid henlagt etter bevisets stilling i mai 2007 - før politiet tok opp sakene igjen i fjor. Saken rundt de tre kvinnene som politianmeldte mannen for vel ti år siden, og som nå er omhandlet i tiltalen, ble innklaget til Statens helsetilsyn på samme tid. Statens helsetilsyn besluttet i 2006 å tilbakekalle legens autorisasjon på bakgrunn av hans undersøkelser, men vedtaket ble omgjort til sterk advarsel av klageinstansen Helsepersonellnemnda. Legen kunne derfor jobbe videre.

I 2011 fikk Helsetilsynet nye anklager mot legen og besluttet å begrense legens autorisasjon. Dette innebærer at legen de siste årene ikke har kunnet arbeide i allmennpraksis, men kun ved helseinstitusjon under tilsyn og veiledning. Adresseavisen er kjent med at han har arbeidet ved et sykehus. Han er for tiden sykmeldt.

Legen tok også tak i tilsynssakene mot ham da han forklarte seg.

- Det er ikke straffbart å være grundig og nøyaktig, men jeg har i høyeste grad fått min straff av Helsetilsynet og Helsepersonellnemnda for dette. Hvor lenge skal man ødelegge livet til en lege, spurte tiltalte.

Legen forklarte seg onsdag om undersøkelsene av hver enkelt av de fornærmede som er listet i tiltalen. Han mente at flere av dem hadde kommet med overdrivelser og uriktige fremstillinger i sine vitnemål i retten.

Tiltalt for brudd på besøksforbud

I tillegg til pasientovergrepene, er legen også tiltalt for å ha utsatt en tidligere samboer for fysisk og psykisk mishandling i perioden 2012-2014. Han skal ifølge gjerningsbeskrivelsen i tiltalten blant annet ha slått kvinnen med flat hånd, sparket henne og dratt henne etter håret. Han er også tiltalt for å ha brutt et ilagt besøksforbud ved to anledninger mot en tidligere ektefelle.

Også disse forholdene nektet legen straffskyld for i retten under straffesakens første dag.