Trondhjemmere sitter 8,4 prosent av reisetida inn til byen i kø. Det er lavest blant storbyene i Norge viser en fersk undersøkelse fra NAF.

Stavanger er verst i klassen hvor siddisene må sitte 21 prosent av reisetida i kø. I Bergen er det 16,1 prosent, i Oslo er det 15, mens Tromsø har 11,3 prosent.

- Mange riktige grep

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF mener Trondheim er verdt å lytte til.

- Dere gjør noe riktig, og spesielt Stavanger bør lære av dere. I Trondheim har man satset på kollektivtrafikk, og man har lagt til rette for sykkel. Det er gjort mange riktige grep, sier hun.

I 2013 ble det gjennomført en lignende undersøkelse, og da var tallet for Trondheim 13. prosent.

Ifølge NAF er det forventet en befolkningsvekst på nær 40 prosent fram mot 2050.

- Vi er i toppen i Europa med tanke på vekst i storbyene. Derfor må vi tenke smart når det gjelder kollektive løsninger, mener hun.

Mye dyrere i Oslo

I 2013 fikk NAF utført beregninger som viser hvor mye det koster for ett minutts køståing i rushtiden i flere storbyer. I Oslo koster det rundt 1,2 millioner, mens i Bergen koster det samfunnet over 500 000 kroner. I Trondheim koster ett minutt med køståing 359 051 kroner.

- Kø er dyrt og ekstremt ulønnsomt for samfunnet. Når vi sitter i kø så gjør vi ikke verdibringende arbeid, og bilene slipper ut mye forurensende eksos, sier hun.

De fleste er nok enige i at det er meningsløst å bruke mye tid i kø. NAF er opptatt av menneskene, og ikke av at bilene skal frem forklarer Sagedal.

- Kø er forferdelig for barnefamiliene som ofte er avhengige av å bruke bil deler av reisen. Innfartsparkering kan være en av løsningene, sier hun.

- Vi er norgesmestere

Prosjektmedarbeider Hans Kringstad i Trondheim kommune og Miljøpakken mener tallene fra NAF er et bevis på at Trondheim er norgesmester i moderne bytransport.

- Vi må kunne si at vi er best. Selv om folk opplever kø, er det likevel bra flyt i trafikken i Trondheim. Miksen av tiltak i Miljøpakken virker godt. Men vi må jobbe kontinuerlig med å få folk til å reise miljøvennlig, sier han.

Han karakteriserer det som en naturlig at dersom man bygger mer vei, så blir det automatisk mer biltrafikk.

- Det er umulig å bygge seg ut av bilkø. Derfor er det viktig å legge til rette for mer miljøvennlig reising samtidig som man bygger vei, mener han.

- Bagatellmessig kø

Det kan også hende at man får hjelp av trender i tiden. Å trene ved å bevege seg til og fra jobb er effektivt. Men å bli kvitt bilkø fullstendig tror ikke Kringstad er mulig.

- Vi lever i et land med høy biltetthet og levestandard. Folk synes sikkert det er irriterende med køa på Heimdalsmyra fredag ettermiddag, men det er en ren bagatell sammenlignet med andre deler av verden, understreker han.

Ifølge tall fra Miljøpakken vil et godt kollektivfelt frakte 3-4 ganger så mange reisende som et bilfelt. Bussene kommer fortere fram når de slipper å konkurrere med bilene. Bedre omkjøringsveier fjerner gjennomgangstrafikk fra Midtbyen og øker flyten ytterligere.

- Om noen år er i tillegg flaskehalser som Sluppen bru og to felt over Heimdalsmyra borte, sier Kringstad.

Følg Adresseavisen på Instagram

Lik adressa.no på Facebook

Følg Adresseavisen på Twitter

foto
Hans Kringstad i Miljøpakken mener Trondheim er norgesmester i moderne bytransport. Foto: Foto: AGNETHE WEISSER, Adresseavisen