- Når skal de store partiene ta et oppgjør med Miljøpartiet De Grønne? Når skal konsekvensene av partiets politikk synliggjøres?

Slik begynner Morten Loktu innlegget på Facebook hvor han går kraftig ut mot Miljøpartiet de Grønne (MDG). Loktu har i flere år har vært sjef for Statoil på Stjørdal og blir nå områdesjef for Statoils operasjoner i hele Midt- og Nord-Norge. Han mener MDGs fremgang er bekymringsfull. Spesielt reagerer han på partiets mål om å legge ned olje- og gassindustrien i løpet av 20 år.

- Et bedre miljø ønsker vi oss alle, men MDG står for løsninger som vil ramponere dagens velferdssamfunn, skriver han.

SE KARTET: Slik er oljebedriftene rammet av oljenedturen (PLUSS)

- Partiene må våkne

I det samme Facebook-innlegget går han også ut mot partiets uttalelser om å legalisere hasj, og motstanden mot å bygge nye veier i regionen. Han setter også MDGs idealisme på spissen.

- Jeg tror jeg skal starte et nytt parti, mot krig og fattigdom, for fred og kjærlighet og sånn!, skriver han.

Overfor Adresseavisen kaller han spissformuleringene for harselas og sier at han har slettet delen av innlegget som tar for seg hasjlegaliseringen etter å ha lest en presisering fra partileder Rasmus Hanson. Han står imidlertid for budskapet og mener saken er så viktig at det må vinkles skarpt for at folk skal reagere.

- Jeg har sans for idealister, at de er på plass i samfunnet er bra for drivkraften. Men når MDG blir store, kommer de fort i posisjoner hvor de får innflytelse på de store avgjørelsene. Da reagerer jeg. De store partiene må utfordre MDG på dette, for det de foreslår har radikale konsekvenser, sier Loktu.

KOMMENTAR: Hvem er redd Hilde Opoku? (PLUSS)

- Forpliktet til å advare

Han sier at han også føler seg forpliktet til å advare på vegne av de rundt 1000 ansatte som jobber under ham og underleverandørene.

- Disse kjenner allerede en usikkerhet med reduserte oljepriser og nedgangskonjunkturen vi er inne i. Vi må omstille oss og vi må ha fornybar energi, men jeg tror ikke det er enten eller. Verden vil ha et enormt behov for energi . Sikker energiforsyning er umulig uten å ta med olje- og gass i mange tiår fremover. Men vi må redusere CO2-utslipp i forbindelse med oljeproduksjonen. Det jobber vi stadig med, sier Loktu.

- Snakker du på vegne av hele Statoil når du advarer mot MDG?

- Nei, jeg snakker som Morten Loktu. Men det er ingen tvil om at mange er enige med meg, og jeg har fått støtte fra flere hold etter Facebook-oppdateringen, sier han.

- Bransjen må avvikles

Ordførerkandidat for MDG i Trondheim, Hilde Opoku er ikke overrasket over Loktus utspill siden han er leder i Norges største oljeselskap. Men hun er rivende uenig.

- Realiteten er at det er funnet større olje- og gassreserver enn jordkloden tåler. FN sier at vi må la oppimot 1/3 av oljeressursene ligge for å unngå farlige klimaendringer. Norge må gå foran, sier Opoku.

Hun viser til NASA tall som viser at havnivået vil stige med minst én meter, og mener den kostnaden av havstigningen er betydelig større enn oljekutt.

- Vi kan beholde velferdsstaten som i dag om vi begynner omstillingen nå. Næringslivet har dårlig selvtillit om de ikke tror vi klarer omstillingen. Vi vil samarbeide med olje- og gassbransjen så vi kan få en forutsigbar avvikling, sier Opoku.

- Har dere noen tanker om hva som skal erstatte olje- og gassnæringen?

- Vi har ikke alle løsningene på dette. Men vi ønsker en storstilt satsing på havvind. Der trenger vi noe av kompetansen fra oljenæringen, i tillegg til en fordoblet satsing på kollektivtransport, og skinner spesielt. Vi har en teknologisk kompetanse i Norge som er unik. Den må vi utnytte i omstillingen, sier hun.

- Uinteressant med havvind

Sjef for Reinertsens olje- og gassvirksomhet, Torkild Reinertsen stiller seg uforstående til MDGs visjoner.

- Vår oppgave er å produsere olje- og gass mest mulig miljøvennlig. Jeg mener det er helt utenkelig at olje og gass ikke skulle være del av energimiksen i mange år fremover. Andelen bør økes som erstatning for kull, sier Reinertsen.

Han mener Norges «nye olje» ligger i en renere produksjon av olje og gass, og trekker frem Reinertsens nye CO2-renseanlegg på Tjeldbergodden som et godt eksempel på dette.

- Ingen andre bransjer kan erstatte kompetanseetterspørselen olje- og gassnæringen sørger for. Vind er ingenting når det kommer til kompetanse sammenlignet med olje og gass. Sånn sett er det helt uinteressant for oss å gå inn i denne sektoren. Samferdselssektoren kan heller ikke erstatte den type og omfang av kompetanse som vi har på olje og gass, sier Reinertsen.

- Vi kan ikke sette fremtiden vår på spill fordi det ikke er interessant for Reinertsen å drive med vind, kontrer Opoku,

- Må ha to tanker samtidig

Sintefsjef Unni Steinsmo vil ikke uttale seg direkte om MDGs politikk, men mener olje- og gass ikke kan erstattes på kort sikt.

- Vi må ha to tanker i hodet samtidig, både klima og å forsyne verden med energi. For å nå togradersmålet i 2050 er fossil energi fortsatt en viktig del av energimiksen. Vi jobber for fullt med omstilling, både olje og gass, karbonfangst og fornybar energi, sier Steinsmo.

foto
Dette er Facebook-meldingen Statoilsjef Morten Loktu la ut tirsdag kveld. Han har senere slettet setningen om hasjlegaliseringen. Overfor Adresseavisen sier han at et spisset budskap må til for å advare mot konsekvensene av Miljøpartiet De Grønnes politiske mål.
foto
Miljøpartiet De Grønnes ordførerkandidat, Hilde Opoku, mener klimaendringene kan bli betydelig mer kostbare for Norge og verden enn det å kutte all olje- og gassproduksjon i løpet av 20 år. Foto: jens petter søraa
foto
Sintefsjef Unni Steinsmo mener olje- og gass blir en viktig del av energien i mange år fremover. Foto: RICHARD SAGEN
foto
Sjefen for olje- og gassdivisjonen i Reinertsen, Torkild Reinertsen, mener satsing på vindkraft og samferdsel ikke kan erstatte kompetansebehovet som skapes av olje- og gassbransjen. Foto: jens petter søraa, ADRESSEAVISEN