Rundt 9500 jobber direkte hos teknologi- og serviceleverandørene, mens de skaper ringvirkninger i resten av næringslivet som tilsvarer rundt 11 900 arbeidsplasser, viser en ny Sintef-rapport.

Analysen viser også at disse leverandørene sto for verdiskaping i form av et bidrag til bruttonasjonalprodukt (BNP) på 24,5 milliarder kroner i 2015. Til sammenligning var samlet BNP for Fastlands-Norge på rundt 2600 milliarder kroner samme år.

Rapporten er laget av Sintef Ocean og Sintef Teknologi og samfunn, og er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Aqualine øker

Selskapet Aqualine, med base i Trøndelag, leverer merdeanlegg og sikkerhetssystemer til oppdrettsnæringen. Siden 2015 har selskapet vokst fra 50 til nærmere 100 ansatte.

- Bare nå i sommer økte vi med 20 nye, forteller administrerende direktør Trond Lysklætt.

I 2016 kjøpte Aqualine opp selskapene Frøya havbruksservice og Hestnes offshore og aquaservice. Lysklætt sier at oppkjøpet brakte med seg rundt 30 nyansatte i selskapet. Samtidig har antall leveranser og nye kontrakter for selskapet økt.

- Eksportandelen øker også, med leveranser til blant annet Iran, Island og Indonesia. Etter hvert som vi vokser, må vi fylle på med folk, sier Lysklætt.

Ifølge Lysklætt budsjetterer selskapet med en omsetning på 571 millioner i år. I fjor omsatte selskapet for 412 millioner.

Aqualine har de siste årene gått fra å være en tradisjonell merdleverandør til også å satse på forskning og utvikling. Selskapet har spesielt satset på utvikling innenfor marin teknikk for å kunne levere sikre oppdrettsanlegg. Det har vært en suksess, forteller Lysklætt.

Ringvirkninger

Forskningsleder Heidi Bull-Berg hos Sintef Teknologi og samfunn sier at bransjens bidrag til BNP grovt sett beregnes ut ifra salgsverdien til alle varer og tjenester, minus alle kostnadene.

Den direkte verdiskapingen fra leverandørene er beregnet til 11,7 milliarder kroner i 2015, mens de ga ringvirkninger i den øvrige økonomien på rundt 12,7 milliarder kroner.

Rapporten viser at det er leverandørene av fiskefôr som står for den største direkte verdiskapingen på 2,7 milliarder kroner, mens de største ringvirkningene skjer hos bygge- og anleggsbransjen.

Ettersom dette er første gang en slik analyse lages, finnes det ikke sammenlignbare tall for veksten blant disse leverandørene. Men Sintefs årlige verdiskapingsanalyse for sjømatnæringen viser derimot at ringvirkningseffektene for hele leverandørnæringen mer enn doblet seg fra 2004 til i fjor.

Havbruksmesse i Trondheim

Tirsdag åpner fiskeriminister Per Sandberg teknologimessen Aqua Nor i Trondheim, der også kronprins Haakon vil være til stede under åpningen.

Over 20 000 besøkende er ventet til messen, som ifølge arrangøren er verdens største messe for teknologi til oppdrettsnæringen.

Det er første gang det gjennomføres en detaljert analyse av teknologi- og serviceleverandørindustrien, og den omfatter leverandører til både fiskeri- og havbruksnæringen. Avgrensningen betyr samtidig at grossistledd og offentlig tjenesteyting ikke inngår i analysen.

Forskningssjef Ulf Winther hos Sintef Ocean sier til Adresseavisen at det er unikt for den norske havbruksnæringen at man har en stor innenlandsk leverandørindustri.

- Det er ekstremt viktig, og skiller Norge fra de fleste land som driver med lakseoppdrett og havbruk generelt. Det betyr at veldig mye innovasjon skjer her, og betyr at den norske næringen ligger i front, sier Winther.

Han sier at leverandørene er spredt langs norskekysten, men også i østlandsområdet, og dermed bidrar inn i økonomien i store deler av landet.

- Må løse problemer

Winther viser også til en tidligere analyse, som peker på mulighetene for å femdoble norsk lakseproduksjon innen 2050, men sier at næringen da blant annet må løse luseproblemene som har satt produksjonsveksten på vent.

- Hvis man skal klare å øke verdiskaping kraftig, må man få en vekst i produksjonen igjen. Det betinger at man blant annet klarer å løse problemene med lakselus, og at man finner lokaliteter der man kan drive mer effektivt, sier Winther.

Når forfatterne av Sintef-rapporten har sett på viktige utviklingstrekk fremover, forventer de også at nye teknologier som kunstig intelligens, digitalisering og automatisering vil være svært viktig.

- Etter hvert vil et måleinstrument i oppdrettsmerden kunne si til fôringsmaskinen at fisken begynner å se mett ut, mens et annet instrument vil kunne registrere at en farlig algeoppblomstring er på gang, og disse instrumentene vil kunne snakke sammen og ta avgjørelser på egen hånd, sier Winther.

Tror på ny teknologi

Trond Lysklætt i Aqualine er positiv til at en samlet bransje skal klare å komme seg ut av lusknipa.

- Det påvirker oss selvfølgelig når veksten i næringen stopper. Men vi har veldig tro på at vår egen teknologi, sammen med løsninger utviklet i andre selskaper, skal klare å løse problemet med lakselus, sier Lysklætt.

Aqualine har tidligere utviklet egne subsea-laksemerder, designet for å senke noten til 12-15 meters dybde der lakselusa vanligvis ikke beveger seg. Tidligere i år fikk selskapet avslag fra Fiskeridirektoratet på søknaden om 10 utviklingstillatelser for merden, men Lysklætt forteller at de likevel har tro på konseptet. Han varsler at Aqualine sannsynligvis vil anke avslaget.

- Vi er ikke helt enig i begrunnelsen fra direktoratet, om at graden av innovasjon ikke er høy nok. Vi har veldig tro på at denne teknologien kan bidra, sier Lysklætt.

foto
Siden 2015 har Aqualine og Trond Lysklætt doblet antall ansatte i bedriften. Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen
foto
Aqualine leverer merdesystemer til oppdrettsnæringen, men har de siste årene økt sin satsing på å utvikle ny teknologi. Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen