Eiendomsinvestor og styreleder i Rosenborg Ballklubb, Ivar Koteng, fikk i fjor et årsresultat på 110,9 millioner kroner etter skatt i konsernet sitt, Koteng Holding.

Ved første øyekast ser regnskapet marginalt dårligere ut enn for 2013, men dette skyldes ifølge Koteng at konsernet har endret måten man regner ut enkelte verdier på.

- I realiteten er regnskapet 30 millioner kroner bedre i fjor, enn det var i 2013. Dette skyldes først og fremst at vi begynte å få inn gevinster fra salg av boliger. På næringssiden er det ganske jevnt. Samtidig har en lavere rente ført til lavere finanskostnader, noe som har minsket utgiftssiden noe, sier Koteng til Adresseavisen.

- Er du fornøyd med resultatet?

- Ja, jeg er det, sier Koteng.

Ivar Koteng er eneeier i selskapet og vil ta ut et utbytte på tre millioner kroner for fjoråret.

Flere ledige kontorer

Boligprosjektene som har gitt størst gevinster er Grilstad marina i Trondheim, hvor de første boligene sto ferdig i fjor. I tillegg har også leilighetsprosjektet Gildheimsveien 3 på Leangen i Trondheim gitt selskapet inntekter.

- Før fjoråret har vi egentlig ikke hatt særlig til inntekter fra bolig. Samtidig har vi også forbedret inntektene fra næringssiden noe. Vi begynner å merke oljenedturen litt på næringsarealet vi har nå, med litt lavere etterspørsel etter lokaler. Men det merkes ikke på fjorårsresultatet, sier Koteng.

Adresseavisen har tidligere skrevet at kontorledigheten i Trondheim har økt fra 4,9 prosent i april i fjor, til 7,6 prosent i midten av juni i år.

Store investeringer

Koteng har også gjort en del store investeringer i løpet av fjoråret. Mest kjent er kanskje kjøpet av travbanen på Leangen. Dette er imidlertid en avtale hvor flere formaliteter gjenstår, og kjøpet slår derfor ikke inn på fjorårsregnskapet.

Av andre store investeringer i løpet av fjoråret nevner Koteng oppstarten av flere nybygg på Grilstad marina, samt byggestart av kontorbygget Trondheim maritime senter på Nyhavna i Trondheim. Sistnevnte lokale blir totalt 9200 kvadratmeter stort, fordelt på seks etasjer. Han kjøpte også Forsvarets 37 mål store tomt på Lade, i Haakon VIIs gate for 77 millioner.

- I tillegg kom vi i gang med byggingen av vaskeriet på Torgård, sier Koteng.

Eiendomsinvestoren har også fortsatt å øke eiendomsmassen i løpet av 2015. I samarbeid med Rema-gründer Odd Reitan kjøpte han i mai i år en 7500 kvadratmeter stor bygård i krysset mellom Olav Tryggvasons gate og Munkegata i Trondheim.