- Det blir opprettet en ny vedtaksenhet i Trondheim, og dermed kommer vi til å ansette minst 30 nye medarbeidere, forteller Rune H. Vordahl, regiondirektør i UDI region Midt-Norge.

De siste månedene har flyktningstrømmen gjennom Europa til Norge økt betraktelig, og Utlendingsdirektoratet (UDI) er nå nødt til å ansette flere saksbehandlere. Oslo og Trondheim er i utgangspunktet de byene der det blir gjennomført intervjuer av asylsøkere. På grunn av det store antallet mennesker som flykter over grensa fra Russland og inn til Finnmark sendte UDI denne uken to saksbehandlere dit.

I forrige uke registrerte UDI 1867 nye asylsøknader. 646 av disse var fra personer fra Syria, mens 493 var fra Afghanistan.

Et års vikariat

- Vi skal ansette akademikere som kan gjennomføre asylintervju og fatte vedtak om asyl, forteller Vordahl.

De 30 stillingene er ikke faste stillinger, men vikariater som er opprettet i forbindelse med flyktningkrisen.

- Oppstart er 15. januar 2016 og stillingen vil i utgangspunktet gå ut januar 2017, men det kan være det blir aktuelt med forlengelse, sier han.

I august kom det 2313 asylsøkere til Norge. I september var dette tallet hele 4904. Det var fire ganger så mange som det kom i september 2014, og det er ikke ventet at strømmen vil ta av med det første. UDI forventer at det vil komme mellom 20 000 og 25 000 asylsøkere i år, og at dette tallet vil overstige 30 000 neste år.

Til sammenligning mottok Sverige 24 000 asylsøkere bare i september i år og Finland 11 000.

Søker akademikere

Stillingene er plassert i Region og mottaksavdelingens regionkontor i Trondheim, og det stilles ingen spesielle kvalifikasjoner som språkkunnskaper for å søke på stillingen. Det er forventet at søkere har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

- Når vi gjør slike intervjuer bruker vi tolk, så det stilles ingen krav til kunnskap om andre språk, forteller Vordahl.

- Dette er en fin anledning for akademikere i Trondheim til å få seg en jobb, avslutter han.

Flere enslige mindreårige

Så langt i år har UDI behandlet 7865 asylsøknader. Av disse kom 1349 fra Syria. 2150 kom fra Eritrea, og 680 kom fra Afghanistan.

Den siste tiden har det vært en økning i antall enslige mindreårige asylsøkere til Norge. 18. oktober hadde UDI registrert 3312 enslige mindreårige asylsøkere, og antallet under 15 år vil i løpet av året være omtrent 1000. De aller fleste mindreårige asylsøkerne som kommer alene er fra Afghanistan.