- Byggebransjen står for 36 prosent av klimgassavtrykket i verden, og det er en kjempestor andel. Nå har vi kunnskapen om å bygge mer miljøvennlig til de samme kostnadene som for betong, sier prosjekteringsleder Sigbjørn Faanes i Veidekke Entreprenør.

Veidekke Eiendom skal snart i gang med salget av den første blokka som bygges i massivtre på Lilleby i Trondheim. Byggeprosessen og livsløpet til blokka gir 50 prosent reduksjon i utslippet av klimagasser sammenlignet med en betongblokk.

Veidekke Entreprenør har allerede bygd skoler og studentboliger i massivtre, men ikke for det kommersielle boligmarkedet.

- Studentbyer og skoler utgjør ikke noe volum i forhold til totalmarkedet. Derfor må vi over i volummarkedet med massivtre, som er boliger og næringsbygg. Når vi bygger i massivtre oppnår vi klimagevinster fra dag én. Når vi bygger energieffektive bygg i betong kommer klimagevinsten først med lavere energiforbruk i levetiden, sier Faanes.

På Moholt Studentby er det også bygd i massivtre.

Fordeler på leirgrunn

Massivtre er tre som er limt sammen til plater. I utgangspunktet er det dyrere å bygge med enn betong og stål. Men de geologiske forholdene i grunnen på tomta hvor Veidekke skal bygge den nye åtte etasjer høye blokka, gjør at det ikke blir dyrere. Når det er leire i grunnen er det en fordel at man bruker mindre betong i kjelleren, fordi ei blokk i massivtre er lettere enn i betong.

Ingen farlige gasser avgis ved produksjon eller bruk av massivtre. Det er mindre støy fra byggeplassen, og mindre støv på byggplassen. Siden massivtre leveres som ferdige plater, hvor alle nødvendige hull er tatt, er byggetiden tre måneder kortere.

De geologiske forholdene gjør at Veidekke regner med å bygge flere boligblokker i massivtre på Lilleby.

På Lilleby bygges også boliger unge får leie før de kjøper.

Strengere brannkrav

Brannforskriftene her i landet er med på å gjøre det dyrere å bygge i massivtre enn i betong. Man kan maksimalt bygge i åtte etasjer. Sprinkleranlegget må ha høyere sikkerhetsnivå enn i betongblokker. Det kreves at de innvendige veggene kles med to lag gipsplater. I andre blokker er kravet ett lag.

Lave basslyder kan forplante seg lettere enn i betong, og derfor anbefaler byggforskriftene bedre lydisolering. Veidekke følger denne anbefalingen på Lilleby.

Les om massivtrehuset som har ei grunnflate på bare 57 kvm.

Usikker på klimavennlig salg

Når Veidekke snart legger ut den første treblokka på Lilleby til salgs, vil de ta med de klimavennlige konsekvensene av massivtre i markedsføringen, forteller prosjekt- og analysesjef Thomas Myran i Veidekke Eiendom. Men han er usikker på hvor mye det vil bety for salget.

- Vi ser av salgserfaringer fra blant annet passivhus at dette alene ikke har vært nok til å trekke boligkjøperne. Vi ser også tendenser til at de ulike kundesegmentene responderer noe ulikt, foreløpig. Salget så langt på Lilleby viser oss at modningen i forhold til miljø nok har kommet lengst blant de yngre kjøpegruppene og deler av familiesegmentet, og spesielt de som kommer fra sentrum og vil bo i nærheten av sentrum. Beliggenhet ser fortsatt ut til å være den klart viktigste faktoren, sier Myran.

Passivhus er bygd slik at de har et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard.

Leilighetene på Lilleby er fra 28 til 115 kvadratmeter, og koster fra 2 millioner kroner til 7,5 millioner. Planlagt byggestart er til sommeren, og de 47 leilighetene skal være innflyttingsklare høsten 2018.

Stadig flere kommunale bygg i Trondheim er i massivtre.

Usikker på betalingsviljen

Myran er også usikker på om boligkjøperne vil betale ekstra for boliger i massivtre.

- Vi ser klart at fokuset på miljø øker og kanskje særlig blant yngre, familier og urbane. Men erfaringsvis er vi fortsatt usikre på om markedet har modnet så mye at boligkjøperne er villige til å betale mer for en bolig i massivtre enn i betong og stål. Dette er en utfordring. Derfor er det svært positivt at vi på Lilleby klarer å produsere boliger i massivtre til samme pris som andre boliger, sier Myran.

- Vi håper at noen som kan velge mellom ganske identiske leiligheter, vil velge massivtre foran betong, sier prosjektleder Hege Tryggestad i Veidekke Eiendom.

Erfaringene fra salget av den første massivtreblokka vil bety mye for om Veidekke vil bygge flere av blokkene på Lilleby i massivtre.

Bygger 1200 boliger

Tryggestad forteller at Veidekke Eiendom ønsker en miljøprofil på den store boligutbyggingen på Lilleby, hvor til sammen rundt 1800 boliger erstatter et tidligere smelteverk og industri. Veidekke skal bygge rundt 1200 av boligene.

- Utbyggingen ligger så sentralt i byen at den ikke krever flere sykkeltraseer, nye bussruter eller nye butikker. Det er en miljøgevinst at beboerne kan gå til det meste. Det eneste vi må gjøre er å bygge en ny rørføring for fjernvarme. Tidligere var det veldig dyrt å bygge i massivtre. Men etter hvert som vi har bygd i det har vi fått kompetanse, og derfor får vi til å bygge til samme pris som for betong her, sier Tryggestad.

Produseres i Østerrike

Massivtre leveres som ferdige plater, med hull tatt til vinduer, dører og føringskanaler for blant annet elektrisitet, ventilasjon og vann. Platene Veidekke bruker er produsert i Østerrike, og transporten til Norge reduserer byggets klimavennlighet.

- Vi håper massivtre etter hvert kan produseres i Norge. Da må vi være med på å skape et stort nok marked her i landet, slike at noen får tro på massivtre og tør å investere i det, sier Faanes.

foto
Dette er blokka i massivtre på Lilleby, som Veidekke snart skal starte salget av. Foto: Illustrasjon: VEIDEKKE EIENDOM
foto
Veidekke håper å få bygge videre i ulike høyder, når de skal fortsette byggingen av sine til sammen 1200 boliger på Lilleby. Foto: Illustrasjon: VEIDEKKE EIENDOM