Det er fire nye byggeprosjekter den svenske entreprenørens Trondheims-kontor har kapret kontraktene for de siste ukene, forteller regiondirektør for Bygg i Skanska, Trond Krogstadmo.

- Det betyr veldig mye for en stabil og god aktivitet fremover. Vi har sikret oss mye arbeid for 2016 og 2017, sier Krogstadmo.

Skanska Bygg Trondheim har 250 ansatte. I dag er noen av dem utlånt til andre entreprenører, men de skal etter hvert jobbe på Skanskas oppdrag.

- Overkapasitet

Regiondirektøren forteller at konkurransen om byggeoppdragene har blitt tøffere.

- Konkurransen er stor i markedet for tiden. Det er overkapasitet på entreprenørtjenester etter min oppfatning, sier Krogstadmo.

Det går lengre tid mellom at private oppdrag legges ut i markedet.

- Konkurransen er beinhard. Det har forandret seg det siste året, spesielt knyttet til at det har blitt lenger mellom oppdragene. På private næringsbygg er det få leietakere på vei inn, og de som har lokaler sitter i ro. Derfor er det ikke stor aktivitet på næringsbygg-siden, sier Krogstadmo.

- Offentlig viktig

Det største prosjektet Skanska Bygg har fått er bygging av Heimdal Videregående Skole. Verdien på kontrakten med Sør-Trøndelag fylkeskommune er på 580 millioner. Prosjektet er på 30 500 kvadratmeter (kvm), og skolen skal huse 1140 elever når den står ferdig til skolestart i 2018.

- Offentlige prosjekter er det viktigste segmentet for oss nå. Det er der vi hadde størst omsetning i fjor, og det ser ut som det blir det i år også. Offentlige kunder er kjempeviktige for hele byggebransjen for å holde hjulene i gang, sier Krogstadmo.

Det nest største oppdraget Skanska Bygg Trondheim har fått, er å bygge ut Torgkvartalet Kjøpesenter i Stjørdal for Vennatrø Gruppen. Dagens senter skal utvides i tre etasjer, og det skal bygges parkeringskjeller. Utbyggingen er på 15 000 kvm, og kontrakten er verdt 215 millioner kroner. Utbygging skal være ferdig innen 1. november 2017.

- Selges tregere

Skanska Bygg skal også bygge boligprosjektet Elvebredden for Ranheimsfjæra Utviklingsselskap, som Skanska eier halvparten av. Prosjektets fjerde byggetrinn i Ranheimsfjæra er på 47 leiligheter, og de første beboerne skal flytte inn sommeren 2017. Kontrakten er på 80 millioner.

- Nye boliger selges selges jevnt, men med lavere salgstakt, sier Krogstadmo.

Skanska har også vunnet kontakten på å bygge det nye kontorbygget til Dora AS, hvor hovedleietaker er Rambøll. Kontorbygget på Nyhavna er på 7400 kvm, og kontrakten er verdt 140 millioner.

foto
Skanska Bygg skal bygge boligprosjektet Elvebredden for Ranheimsfjæra Utviklingsselskap.
foto
Skanska har vunnet kontakten på å bygge det nye kontorbygget til Dora AS.
foto
Utbygging av Torgkvartalet Kjøpesenter i Stjørdal er det nest største oppdraget Skanska Bygg har fått.