Kapitalinnhentingen skjer på tross av motviljen til den største eieren, Namdal-konsernet NTS. Samtidig kan den stikke kjepper i hjulene for Gustav Witzøe og Salmars forsøk på å overta nettopp NTS.

Ifølge en børsmelding fra Norway Royal Salmon onsdag ettermiddag, startet kapitalinnhentingen (emisjonen) allerede samme ettermiddag og er forventet å være ferdig torsdag morgen.

Selskapet skriver at de har opplevd stor interesse fra både eksisterende eiere og institusjonelle investorer for å delta i emisjonen, og at de regner med at den vil bli fulltegnet.

«Selskapet har til intensjon å bruke provenyet fra den rettede emisjonen til å finansiere kontantvederlaget i selskapets planlagte oppkjøp av Salmonor», skriver de i meldingen.

Full strid

NTS er største eier i NRS, men selskapets to representanter i styret, styreleder Roald Dolmen og Lillian Bondø, har blitt erklært inhabile i behandlingen av Salmonor-oppkjøpet.

NTS sendte mandag ut en skarpt formulert børsmelding der de ba om nytt styrevalg, en utsettelse av Salmonor-oppkjøpet og en granskning av prosessen rundt kapitalinnhentingen, men det øvrige NRS-styret svarte tirsdag med å varsle at prosessen likevel går videre.

Kapitalinnhentingen må uansett godkjennes på en ekstraordinær generalforsamling i NRS den 7. april, men selskapet skriver at hovedeier NTS har forpliktet seg til å stemme for.

Satte betingelse

Samtidig pågår Frøya-konsernet Salmars budprosess på NTS, der en av betingelsene i tilbudet er at NRS’ Salmonor-oppkjøp ikke blir noe av.

NRS-styret antydet tirsdag at Salmars betingelse om at Salmonor-avtalen ikke gjennomføres, handler om å unngå en såkalt gjennomgående tilbudsplikt.

Da vil Salmar i tilfelle bli nødt til å legge inn bud på hele NRS, i motsetning til et indirekte kjøp gjennom overtakelse av NTS’ aksjer i selskapet.

«Det er NRS' vurdering at budet fra Salmar reflekterer en vesentlige høyere prising av NRS enn det som er reflektert i børskursen i NRS i dag. Uavhengig av Salmars motivasjon setter dette vilkåret NRS, og ikke minst minoritetsaksjonærene i NRS, i en svært uheldig situasjon», skrev de.