- Det er en anerkjennelse for oss og viser at det også blant andre er en interesse for det vi driver med, sier Odd Gulbrandsen, konstituert daglig leder i NTNU Technology Transfer (TTO).

TTO forvalter, markedsfører og selger rettighetene til ideer og oppfinnelser som skapes ved NTNU og Helse Midt-Norge. I fjor leverte de et overskudd på over 7 millioner kroner, en økning fra drøyt 4 millioner før.

- Det er et uttrykk for den økende aktiviteten hos oss. Det er mange vinder som blåser vår vei, og innovasjon og gründerskap blir viktigere og viktigere fremover.

35 millioner i tilskudd og stønad

Det at det blir viktigere og viktigere kommer også til syne når en ser på hvor mye av TTO sin omsetning som er tilskudd og stønader. Selskapet omsatte i fjor for i overkant av 65 millioner kroner, hvorav drøyt 35 millioner kom i form av tilskudd og stønader, blant annet fra Norsk forskningsråd.

- Vi er i en fase hvor det er stor forståelse for at det vi driver med er viktig, og Regjeringen er heller ikke redde for å bidra. I stedet for å gjøre alt de kan for å redde næringer som kanskje er noe utgått på dato evner de å tenke både kortsiktig og langsiktig ved å hjelpe dem samtidig som de bevilger penger til for eksempel Norsk forskningsråd og Forny2020, som igjen bevilger støtte til oss, sier Gulbrandsen.

TTO ble startet opp som aksjeselskap av NTNU for å forvalte eierskapet til oppfinnelsene til de som jobber der.

- Arbeidsgiver eier i utgangspunktet rettighetene til ansattes oppfinnelser, men da må de ha apparatet til å ta seg av det. Derfor har vi en tjenesteavtale hvor vi får betalt for å gjøre arbeidet NTNU og Helse Midt-Norge ellers måtte ha gjort. De har et pålegg om å bidra til innovasjon og skape ny virksomhet.

Risikosport

Selskapet måtte i fjor ta en nedskriving på to av selskapene de forvalter på i underkant av tre millioner kroner. Den konstituerte daglige lederen mener at det å drive med dette er risikosport, men at det alltid er et spørsmål om hvorvidt TTO tar stor nok risiko.

- Det er forskjell på selskapene når det gjelder det kommersielle og industrielle potensialet, men jeg tror ikke tallene våre er noe verre enn de hos andre selskaper, heller tvert imot. Men det fører jo til en annen interessant problemstilling, og det er om vi tar store nok sjanser. Det er viktig at vi ikke blir så redde for å tape penger at vi ikke får til noe.

Han tror nå fremtiden vil gi fortsatt vekst.

- NTNU som helhet vokser, og både Ålesund og Gjøvik er kjennetegnes av stor nærhet til industrien, noe som er viktig for å få ideene ut. I Trondheim skjer det mye for tiden, og gründermiljøet i byen har fått et moment som er viktig for oss. Det er rett og slett en helt annen virkelighet nå enn det var for få år siden, avslutter Gulbrandsen.

foto
Odd Gudbrandsen, konstituert daglig leder i NTNU TTO. Foto: NTNU TTO