- Vi har hatt store reduksjoner i produksjonen i år. Men vi har ingen planer om nye kutt. Reduksjonen vil være mindre i 2016 enn den har vært i år, sier dyrevelferdsdirektør Merete Forseth ved Norsk Kylling på Støren.

Før helgen varslet styret i Nortura at de har en overkapasitet på 30 prosent og at dette, kombinert med et svakere marked, gjør at selskapet vil kutte antall produsenter neste år.

Har du lest denne saken: 16 Nortura-produsenter i Trøndelag som må la kyllingfjøsene stå tomme neste år og mener landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) må ta skylda.

Plan om videre økning

Ifølge styreleder i Nortura, Sveinung Svebestad, kan det dreie seg om 75–150 kyllingprodusenter som vil måtte slutte eller omstille til annet dyrehold for å hindre overproduksjon i det norske kyllingmarkedet.

Sånn er det ikke hos Norsk Kylling som har 120 egne produsenter og i tillegg slakter kylling fra 62 Nortura-leverandører.

- I år har vi gjennomført reduksjoner ved å kjøpe ut hele innsett enten for perioder eller hele året for enkelte produsenter. Noe utkjøp vi fortsette, men vi vil ta inn igjen noen av de som har vært utkjøpt i år, nå som vi ser salgsvakst. Full produksjon hos alle våre produsenter, ut fra nåværende kapasitet, regner vi med å få i overgangen 2017/2018, sier Forseth.

Les også: Nedgangen i kyllingsalget har stoppet

Rigget til for stor vekst

Kuttene i år kom som en følge av at kyllingsalget fikk en uventet knekk før jul i fjor da flere medier skrev om resistente bakterier i kyllingkjøttet. Helsemyndighetene gikk etter hvert god for kyllingen som trygg mat, men det har tatt flere måneder før salget ble normalisert.

- Vi var rigget for ganske stor vekst som flatet ut tidligere enn vi trodde. Da vi i tillegg fikk salgsnedgang ble vi nødt å redusere produksjonen, men nå ser vi altså en økning etter at det normaliserte seg tidligere i år, sier Forseth.

Les også: Store tap for kyllingbøndene

Konsesjonsgrense ikke tema

Både bønder, tillitsvalgte, konsernledelsen og styret i Nortura mener det er de nye konsesjonsgrensene som er hovedproblemet som har ført til overproduksjon i kyllingnæringen. Fra nyttår 2015 trådte nye konsesjonsgrenser i kraft og produsentene kan nå ha 280.000 kyllinger per fjøs per år, mot 140.000 tidligere.

Les også: Listhaug: – Nødvendig for å kunne jobbe som kyllingbonde på heltid

Ifølge Landbruk- og matdepartementet (LMD) er det 3–4 produsenter som har bygd ut til full kapasitet etter at de nye reglene trådte i kraft. Leder

Leder Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund, mener Nortura ikke kan skylde på konsesjonsgrensene, men må ta ansverat selv for overkapasiteten. Hos Norsk Kylling er ikke de nye konsesjonsgrensene noe tema nå.

- I utgangspunktet har vi ikke forholdt oss til de nye konsesjonsgrensene, ettersom vi ikke har hatt behov for noe økt volum. Det er først når alle leverer fullt til oss at vi vil ta stilling til om produksjonen skal øke ut over gammel konsesjonsgrense på 140.000 fugler, sier Forseth.

Les også: Kyllingbøndene vil at Norsk Kylling består

Les også: Rema vil ha tettere samarbeid om kylling med erkerivalen Nortura

Sikker hylleplass

Men hovedforskjellen mellom Nortura og Norsk Kylling ligger egentlig et annet sted: Markedstilgangen. Mens bondeeide Nortura er avhengig av leveringsavtaler med dagligvarehandelen, har Rema 1000-eide Norsk Kylling sikker plass i hyllene til over 550 Rema butikker og rundt 250 Bunnpris-butikker.

- Det gir oss en veldig sikkerhet i hva vi skal levere, medgir Forseth.