Selv om selskapet Bryggen Gastronomi ble slått konkurs i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag, holdt de to restaurantene og puben fortsatt åpent samme kveld.

Det er den kjente restaurantdriveren Trond Kolstad som driver Bryggen Gastronomi.

Skatt Midt-Norge hadde begjært Bryggen Gastronomi konkurs. Ifølge Kolstad er kravet på 1,5 millioner kroner og gjelder merverdiavgift. Kolstad forteller at han anker konkursavgjørelsen.

- I utgangspunktet hadde vi midler til å betale Skatt Midt-Norge i dag, men tiden gikk fra oss. Beløpet er inklusiv terminbeløpet som forfalt 15. oktober og er på cirka 600 000 kroner. I tillegg er det en tidligere termin i etterslep, sier Kolstad.

- Avventer

Advokat Terje Aas i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig er oppnevnt til bostyrer. Han forteller at en mulig anke var grunnen til at bostyret ikke stengte de to restaurantene og puben tirsdag.

- Vi har snakket med Kolstad, og han antydet at han vil anke kjennelsen om konkurs. Derfor avventer vi i forhold til å stenge, slik at han får en sjanse til å ha et møte med advokaten og banken. Bostyret har en plikt til å begrense skader, derfor avventer vi med å stenge, sier Aas.

Han forteller at en anke av konkursen vil behandles av lagmannsretten. For å unngå at Bryggen Asian Cooking, Sabor Tapas & Grill og Den Gode Nabo stenges, må Kolstad stille en garanti onsdag for driften, frem til det kommer en avgjørelse om hva som skjer videre

- Hvis det skjer en anke, må vi ha en garanti for videre drift inntil anken er behandlet. Vi må ha en garanti for at vi får dekket driftskostnader i perioden. Hvis ikke må vi stenge og si opp ansatte, sier Aas.

Han kan ikke si hvor stort beløp Kolstad må stille i garanti, eller hvor lang tid det må stilles garanti for.

- Det er avhengig av hvor lang tid det tar før lagmannsretten kan behandle anken. Det bør skje snart, når det er så kritisk, sier Aas.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

30-35 årsverk berørt

Ifølge Kolstad er det 30-35 årsverk i Bryggen Gastronomi. Tirsdag kveld kalte han situasjonen uavklart.

- I morgen skal jeg i møte med advokaten og deretter i møte med bostyrer. Det er en uavklart situasjon, og jeg vet ikke hvor stor garanti vi må stille, sier Kolstad.

- Tror du det blir stenging?

- Jeg jobber med nebb og klør for å få på plass en løsning, sier Kolstad.

Ikke tall for 2014

Regnskapet for Bryggen Gastronomi for fjoråret er ennå ikke levert til Brønnøysundregistrene, selv om fristen har gått ut. Det siste offentlige regnskapet er derfor fra 2013. Omsetningen var da på 31,1 millioner kroner. Overskuddet før skatt var på 53 300 kroner. Ifølge årsberetningen var under halvparten av egenkapitalen intakt.

Kolstad driver også selskapet Bryggen Gourmet, som lager sushi som selges av Rema 1000 og Bunnpris. Produksjonen foregår på Kvenildmyra på Tiller, og selskapet har 16 ansatte. Omsetningen for Bryggen Gourmet var på 10,3 millioner kroner i fjor. Underskuddet var på 1,5 millioner før skatt.

Ifølge Kolstad får ikke konkursen i Bryggen Gastronomi betydning for dette selskapet.

– I utgangspunktet ikke, sier Kolstad.