Norbit er én av to leverandører Statens vegvesen har valgt ut til å levere Autopass-brikker de neste fire årene. Den andre leverandøren er den trønderske brikkeprodusenten Q-Free.

Vegvesenet hadde åpnet for å inngå den nye rammeavtalen med inntil tre leverandører, men etter at anbudene var evaluert ble østerrikske Kapsch forkastet.

Markedsandel på 70 %

Den nye rammeavtalen har en potensiell verdi på over 90 millioner kroner, skriver Norbit i en pressemelding.

- Vi har de siste fire årene konkurrert med Kapsch om det norske markedet. Det at Q-Free nå på nytt har kvalifisert seg synes vi er hyggelig, sier konsernsjef Per Jørgen Weisethaunet i Norbit i meldingen.

Norbit har solgt bombrikker til det norske markedet de siste ti årene, og har en markedsandel på over 70 prosent her i landet. Norbit har levert flere enn 2,5 millioner bombrikker. Resten av markedet er delt mellom østerrikske Kapsch og Q-Free.

Produksjon i Røros og Selbu

Norbit har hovedkontor i Trondheim, hvor de utvikler bombrikker og lesere av brikkene. Produksjonen foregår på Røros og i Selbu. Konsernet har også datterselskaper i Tyskland, Østerrike, Ungarn, Polen, Italia, Island og USA. Produksjonen på fabrikken i Røros går for tiden for fult, på grunn av en ordre på å levere rundt 200 000 brikker i løpet av høsten, ifølge pressemeldingen.

Norbit har 155 ansatte, fordelt på fire forretningsområder. I fjor hadde konsernet en omsetning på 380 millioner kroner, et driftsresultat på 22,9 millioner og et overskudd før skatt på 15,4 millioner.