- Det er et marked vi kjenner veldig godt, og som vi har levert mye til over lengre tid, sier finansdirektør Roar Østbø i Q-Free.

Han forteller at de vant rammeavtalen til en verdi av mellom 75 og 90 millioner kroner i konkurranse med flere aktører. Avtalen er med det portugisiske selskapet Via Verde, som har over tre millioner aktive kunder i Portugal. Nyheten kommer dagen etter at alle klagene mot kontrakttildelingen i Slovenia ble avvist.

- Det er gledelig å vinne, og å bli eneleverandør av brikker der, fortsetter Østbø.

Har levert rundt fire millioner brikker

Q-Free har vært til stede i Portugal i over 20 år, både i form av leveringsavtaler og vedlikeholdsavtaler. Den siste vedlikeholdskontrakten i landet fikk selskapet for ett år siden, og den løper i enda fem år til.

I en børsmelding skriver trondheimsselskapet at de gjennom årene har levert rundt fire millioner bombrikker i Portugal. Den nye avtalen varer i tre år.

- Det er et veldig godt produkt, med god inntjening, som står for to tredeler av inntektene våre. Når det gjelder leveringsavtaler av bomstasjoner i Portugal har det ikke vært noen nye prosjekter der siden finanskrisen, fortsetter Østbø.

Trondheimsselskapet med hovedkontor på Ranheim har rundt 450 ansatte og kontorer i 20 land. Selskapet er i dag en av verdens største leverandører av bombetalingssystemer, men varierende oppdragsmengde har gjort at Q-Free de siste årene har siktet seg inn på trafikkovervåkning og trafikkstyring.

Forbedret lønnsomhet

- Bombetaling er fremdeles kjernevirksomheten vår, og derfor er slike kontrakter viktige. Det er der vi kommer fra, og det er gleder oss veldig å fremdeles vinne kontrakter i kjernevirksomheten.

I 2015 omsatte de for i overkant av 352 millioner kroner, endte året med et driftsresultat drøyt 115 millioner under null, og satt igjen med et underskudd før skatt på nesten 79 millioner kroner.

Selskapet varslet i desember i fjor at de skulle iverksette tiltak for å redusere kostnadene med 70 millioner på årsbasis. For å få til dette ble det kuttet et sted mellom 20 og 25 årsverk, hvorav rundt halvparten i Norge.

Etter første kvartal i år hadde selskapet inntekter på 219 millioner kroner, og et underskudd før skatt på 11,7 millioner kroner.

- Det er ikke noen tvil om at vi har forbedret lønnsomheten, men jeg kan ikke si noe mer om de økonomiske tallene før kvartalsrapporten for andre kvartal i år kommer, sier finansdirektøren.

I skrivende stund er selskapet verdt i overkant av 695 millioner på børsen.