137 ansatte, fordelt på 75 årsverk, har fått beskjed om at det kan bli permitteringer dersom andre tiltak ikke gir tilstrekkelig økonomisk effekt.

Det høyreiste hotellet på Lerkendal åpnet dørene i august 2014. 2014-resultatet vil ende «på budsjett», ifølge hotelldirektøren. Men halvår etter åpningen matcher ikke besøket budsjettet.

- Dette er ikke uvanlig for et nyåpnet hotell. Budsjettet er satt der vi håpet og trodde inntektene ville ligge. Men belegget for februar, mars og april ligger en god del lavere, særlig på kurs og konferanse. I februar ser vi ut til å få et belegg på 30 prosent. I mars er det mye bedre, men da er også budsjettet hardere, sier konstituert hotelldirektør ved Scandic Lerkendal, Roger Rønning.

Les også: Fra Scandic til Olavshallen

- En reell fare

Det som foreløpig er et betinget varsel om permitteringer til alle ansatte, kom opp på personalromveggen i midten av forrige uke. Onsdag ble de fleste ansatte informert i et allmøte.

- Hotellets ledelse, sammen med de tillitsvalgte og medarbeiderne jobber med en løsning der vi kan sysselsette alle våre medarbeiderne, til tross for manglende ordrereserve. Men før vi får satt det puslespillet sammen, er det en reell fare for at vi må permittere. Må vi det, får medarbeiderne det vil gjelde, en egen beskjed, sier Rønning og legger til:

- Vi kommer til å ha flere møter med medarbeiderne og de tillitsvalgte fremover. Jeg vil understreke at det ikke er noen krisestemning ved hotellet, sier Rønning.

Eventuelle permitteringer vil først skje i mars.

- Driver ikke kannibalisme

Scandic Lerkendal, med 400 rom og 1200 senger, er foreløpig det siste av en lengre rekke nye hoteller i Trondheim. Flere har stilt spørsmålet om det er nok gjester, kurs og konferanser til alle aktørene eller om det nå ganske enkelt er for mange hoteller i Trondheim.

- Nei, også vi i Scandic har flere hoteller i byen, men vi driver ikke kannibalisme. Alle har sine nisjer, og Lerkendal er et stort konferansehotell. Det vil ta tid før Scandic Lerkendal har tatt sin del av markedet, det er bare naturlig. Vi ser samme situasjon på landsbasis som i Trondheim: Svakere økonomi og endringer i oljeprisen gir en avventende holdning i næringslivet, og sammen med kapasitetsøkning, blir det færre hotellgjester, sier distriktsdirektør Gry Eriksen i Scandic-kjeden.

Les også: Lerkendal-hotellet ga flere ledige hotellrom i Trondheim

Kryssjobbing

For å avhjelpe den økonomiske situasjonen ved Scandic Lerkendal, skal flere ledere ta ut ferie i februar, slik at de ansatte kan sysselsettes. En kortsiktig løsning, påpeker Rønning.

- En mer langsiktig løsning er å drive mer opplæring på tvers av avdelingene, for å gjøre oss sterkere og mere fleksibel. Vi er også i dialog med andre Scandic-hotell om at våre medarbeidere kan tre inn hos dem. Hva vi får til der avhenger av hva de andre hotellene har behov for, sier Rønning.

- Legger dere nå opp til en nedbemanning på sikt?

- Nei. Vi skal ikke kutte i bemanningen, sier Rønning.

Det er ifølge ham ingen fare for at hotellet stenger, eller at prisene dumpes.

- Prisene vil være de samme. Forskjellen er at det vil være færre gjester enn vanlig, sier hotelldirektøren.

- Er ikke bekymret

Hovedtillitsvalgt Jørgen Nytrø tror Scandic Lerkendal berger uten å gå til permitteringer.

Et par dager før kollegaene sine, fikk han beskjed om at det ville bli sendt ut betinget permitteringsvarsel til alle ansatte på hotellet. Men bekymret?

- Nei, det er jeg ikke. Det trenger ikke bli noen permitteringer. Det jobbes mye for å unngå det, og jeg har god tro på at de klarer å løse dette, sier han.

Vil måtte bytte på

Et av de sentrale tiltakene er å skolere medarbeidere til å jobbe i andre avdelinger enn de er ansatt i. Kryssjobbing, kaller Nytrø det, og ser lyst på å steppe inn som servitør i bistro eller restaurant som avbrekk fra sin vanlige jobb i resepsjonen.

- Ja, det er bare artig. Det blir kanskje mer andre veien, riktig nok, at resepsjonen må få hjelp de gangene vi har høyt trykk og mange gjester som skal sjekke inn samtidig, sier han.

- Hvordan reagerer ansatte på varselet?

- Det er vanskelig å si. Det er jo et betinget varsel. Ingen er permittert. Jeg tror vi unngår det, og jeg har ikke hørt noen si de er bekymret eller noe sånt, sier Nytrø.

- Du er ikke redd for at nye måter å jobbe på vil føre til nedbemanning ved hotellet på lengre sikt? At dette er sparetiltak som vil vedvare?

- Nei, det tror jeg ikke. Men vi får se hvordan dette løses før vi kan si noe sikkert om det.

- Er det noe hotellet burde gjort annerledes for å unngå å havne i denne situasjonen?

- Nei, jeg kan ikke se det. Dette kommer ganske enkelt av lavere belegg enn ventet i februar, mars og april. Og sånn er det over hele fjøla. Når situasjonen er som den er, har også ledelsen opptrådt veldig greit. Det har vært åpenhet fra starten og jeg har ikke noe å utsette på hvordan de jobber for å slippe å permittere, sier hovedtillitsvalgt Nytrø.

Venter på info

Ved bistroen i første etasje var det enkelte ansatte som hadde hørt om permitteringsvarselet før på i går. Da ble det naturlig nok noe prat på bakrommet.

- Jeg venter på å få mer informasjon fra ledelsen og vet ikke så mye ennå. Men jeg tror ikke det gjelder oss på bistroen så mye ettersom vi har åpent her hele tiden og noen må jobbe her. Da kan det være andre som blir berørt i større grad. Jeg er ikke bekymret for jobben min, sier servitør Monika Tobolova.

foto
Hovedtillitsvalgt Jørgen Nytrø har tro på at hotelle finner en løsning så de unngår å permittere ansatte. Foto: Ole Martin Wold