Hitra-Frøya har tidligere omtalt Nutrishell som skal bygge ny fabrikk på Kuøya ved Ansnes på Hitra.

Kommunestyret i Hitra har nå enstemmig vedtatt å selge tilleggsareal til Hitramat Eiendom AS.

Hitramat Eiendom AS kjøpte tilleggsarealet for ca. 5000 kroner.

Arealet skal brukes til realisering av fabrikkutbyggingen til Nutrishell, som skal ligge vegg-i-vegg med Hitramat.

Tilbygg på over 700 kvm

Gründer og markedssjef i Nutrishell, Christian Johansen, sa til Hitra-Frøya i mars at de skal starte å bygge sin egen fabrikk på Kuøya i løpet av mars:

– Det blir et tilbygg ved siden av Hitramat på over 700 kvm, og vi håper på å flytte inn i løpet av oktober, sa han.

Selskapet kom til Hitra i oktober i fjor, og så langt har de produsert noen hundre tonn krabbepulver. Det er solgt og skal brukes i dyrefôr.

Nutrishell er et norsk bioteknologiselskap som har som mål å ta bedre vare på ressurser som ikke benyttes i dag. De har per nå et pilotanlegg vegg-i-vegg med Hitramat på Kuøya, og tar krabbeskjell fra Hitramat som kunne gått i havet igjen og skal foredle dette til nye produkt.

foto
– Vi ser stadig på nye muligheter, men akkurat nå er det krabbe vi satser på. Vi har funnet en nisje, sier gründer og markedssjef i Nutrishell, Christian Johansen. Foto: Cecilia Brurok.

Godt samarbeid

Det har vært godt samarbeid med både Hitramat og kommunen siden oppstarten.

– Hitra kommune har vi også opplevd som raske og framoverlente. Både kommune og Hitramat har rett og slett ønsket at vi skulle lykkes, og det har vært viktig for oss, tilføyer Johansen.

Et av forutsetningene for salget er at den kommunale veien rundt eiendommen skal ivaretas og være operativ under utbygging.