«Marine Harvest har informert Mattilsynet om en positiv ILA-prøve på anlegget Grøttingsøya, nord for Frøya i Sør-Trøndelag» skriver oppdrettsselskapet i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen har selskapet tatt en rekke prøver av fisken på anlegget, men foreløpig er det bare en som har testet positivt på den dødlige laksesykdommen ILA, eller infeksiøs lakseanemi.

- Liten mistanke

- Vi har gjennomført en rekke prøver både der og på de andre anleggene i området. Foreløpig status er at den første testen på en fisk var positiv, mens den andre testen av samme fisk var negativ, sier kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland i Marine Harvest til Adresseavisen.

- Foreløpig er det bare snakk om en liten mistanke. Fisken har en snittvekt på 3,4 kilo og ingen tegn til sykdom. Den ser bra ut og har god appetitt, fortsetter han.

Selskapet skriver at de vil «ta flere prøver de neste dagene, før Mattilsynet tar egne prøver førstkommende fredag».

Slaktestørrelse

- Dette er en svak mistanke, men det er grunn til mistanke. Anlegget er foreløpig muntlig båndlagt, sier veterinær og spesialinspektør Aud Skrudland ved Mattilsynet region midt.

Hun forteller at naboanleggene Mannbruholmen, Salatskjæra, Kattholmen og Kattholmen II etter hvert vil bli formelt båndlagt dersom smitten blir bekreftet.

- Alle anleggene i regionen har fisk som nærmer seg eller er på slaktestørrelse. Det gjør dette mye enklere å håndtere, sier hun.

Restriksjoner

For noen uker siden kom samme melding fra to anlegg tilhørende Salmar nord for Frøya. Der ble smitten mandag denne uken bekreftet.

- Der foregår nå slaktingen for fullt, og anlegget kommer til å være tømt i god tid før fristen de har fått fra oss som er 26.mai.

I forbindelse med mistanken om smitte der ble det opprettet et kontrollområde som inkluderte anlegget hvor det nå er mistanke om smitte.

Anlegget ved Grøttingsøya var dog ikke omfattet av båndleggingen som legger restriksjoner på ferden mellom anlegg og flytting av utstyr.

Marine Harvest skriver i pressemeldingen at de «ser alvorlig på situasjonen og tar nødvendige forholdsregler frem til endelige resultat foreligger».

Anlegget har på Grøttingsøya har en maksimalt tillatt biomasse på 7020 tonn fisk.