Som styreleder i Norges beste fotballag de siste årene, kan Ivar Koteng sole seg i glansen av trenere og spillere når det er suksess, mens han må finne seg i kritikk når det butter imot. I hans egen private forretningsvirksomhet opplever den utradisjonelle eiendomsinvestoren nesten bare suksess og velstand.

Opp 100 mill.

Han er styreleder, daglig leder og eneste eier i Koteng Holding AS. Overskuddet i konsernspissen i Ivar Kotengs eiendomsvirksomhet økte med 61 prosent fra 2016 til 2017. Det går frem av årsregnskapet som ble offentliggjort onsdag.

Kotengs selskap hadde et overskudd i 2017 på 265 millioner kroner, mot 163 millioner året før. Selskapet hadde driftsinntekter og netto finansinntekter på til sammen 445 millioner kroner.

Milliardverdier

Årsregnskapet i Koteng Holding viser videre at Ivar Koteng har bygd opp et meget solid fundament for sin forretningsvirksomhet. Konsernet har en gjeld på vel en milliard kroner, mens egenkapitalen er bokført til vel 1,3 milliarder.

Det er ikke kjent hva som er markedsverdien av selskapet, men hvis Koteng hadde solgt, kunne han trolig satt flere milliarder kroner på konto.

Selv om milliardæren har suksess, er det likevel skjær i sjøen. Fra 2016 til 2017 økte driftskostnadene kraftig, fra 167 millioner til 234 millioner kroner.

Når overskuddet likevel gikk opp med 102 millioner kroner, skyldes det at finansinntektene økte kraftig. I februar i fjor solgte Koteng seg ut av et boligprosjekt i Jarleveien på Lilleby. Salget ga Koteng en inntekt på rundt 100 millioner kroner.

57 selskaper

Koteng Holding AS er et investeringsselskap som driver særlig med kjøp, salg og utleie av fast eiendom. I konglomeratet som utgjør Kotengs forretningsvirksomhet er det i alt 57 selskaper, som Koteng eier helt eller delvis.