– Vi har rundt 25 mål med tomt som vi vil bygge ut, i tråd med politikernes ønske om fortetting rundt togskinnene, sier prosjektsjef i Selvaag Bolig i Trondheim, Alv Erik Selvaag.

Hele stasjonsområdet på Heimdal kan blir endret dersom det blir bygd både på tomta til den gamle krydderfabrikken i Industriveien og på gamle Heimdal sag. Heimdal Sag Gruppen AS og Selvaag Bolig ASA eier halvparten av prosjektet hver, gjennom fellesprosjektet Smedplassen Prosjekt AS.

– Vi har gjort en mulighetsstudie i forbindelse med dette, og fått laget noen midlertidige skisser, sier Selvaag.

Førstegangsetablerere

Dette viser blant annet et åtteetasjes hus på tomta hvor Norske Krydderiprodukter tidligere holdt til.

– Her vil det etter planen komme flere mindre, moderne leiligheter til førstegangsetablerere. Vi ser for oss et urbant bygg på åtte etasjer. Vi vet fra andre byer at mange ønsker å bo nærme tog, og dette er nabotomta til Heimdal togstasjon. Det gjør at det blir kort vei både til Trondheim sentrum og andre kommuner som Stjørdal og Melhus, sier Selvaag.

På tomta til Heimdal sag planlegges det mer tradisjonelle boliger, tenkt til fortrinnsvis familier.

– Vi vil bygge på den ene siden av togskinnene og skaffe kunder til den andre. Heimdal sentrum har et stort potensial, og vi ønsker å bidra til å utvikle et bymiljø og skape et enda mer livskraftig Heimdal, sier Selvaag.

Informasjonsmøter

Selvaag har trua på at stadig flere vil bo på Heimdal.

– Det er både nærme kollektivtrafikk og City Syd og det skal blant annet bygges mye ny næring rundt 3T på Rosten, sier Selvaag som nå jobber sammen med Trondheim kommune for å ha et reguleringsforslag klar til tidlig i sommer.

– Det vil si at tidlig muligs byggestart er høsten 2016, sier Selvaag. Men før det vil det arrangeres informasjonsmøter for dem som ønsker å vite mer om prosjektene.

– Disse vil holdes i mai, mest sannsynlig i Heimdalshallen, sier Selvaag.