Spennarmering har et pant i hytta på 7,5 millioner kroner.

Eier av betongentreprenøren i Stjørdal, Tor Birger Dahling, forteller at selskapet har gått til det skritt å begjære tvangssalg fordi Eriksen ikke har betalt penger han skylder firmaet.

- Det er penger han har lånt privat, sier Dahling.

Spennarmering fikk pant i Eriksens hytte i mars 2015.

Ifølge beslutningen fra Sør-Trøndelag tingrett, er det Meglerhuset Nylander som skal stå for salget av hytta. Meglerhuset vil ikke kommentere det kommende salget.

Eriksen ønsker ikke å svare på spørsmål fra Adresseavisen, men kommenterer tvangssalget i en sms:

«Jeg arbeider med saken, og er trygg på å finne en god løsning på dette.»

Ble medeier

Terje Eriksen (61) sto nylig sammen med sønnen Roger Eriksen (38) i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for grov økonomisk utroskap, grovt bedrageri og regnskapsjuks. Aktor la i rettssaken ned påstand om fengsel i henholdsvis fire og tre år for de to. Forsvarerne la ned påstand om full frifinnelse. Dom er ikke avsagt ennå.

Eriksens forretningsmodell har vært å få med seg investorer til å finansiere prosjektene mot lovnader om høy avkastning innen få år. Eiendomsprosjektene, som er datterselskaper, videreselges når de er ferdig bygd. Dahling er en av mange næringsdrivende som har investert i Prora-prosjekter.

Dahlings investeringsselskap Krofu og Spennarmering har siden 2014 vært medeiere i Prora Eiendom. I 2014 var Prora truet av konkurs, og skylte 45 investorer 330 millioner kroner. Investorene, blant dem Dahling, aksepterte en restrukturering av gjelden. De fikk da i stedet eierandeler på 33 prosent av Prora Eiendom. Før gjeldsforhandlingene skyldte Prora Dahlings to selskaper anslagsvis 20 millioner kroner, som ga en eierandel på nesten 2 prosent i Prora Eiendom.

- Ikke unormalt

Under rettssaken mot Terje og Roger Eriksen, ble det vist frem en sluttseddel hvor Spennarmering i 2009 kjøpte ti prosent av aksjene i utbyggingsselskapet Havstein Gård II fra Prora Eiendom, for tre millioner kroner. Det ble også vist frem en erklæring hvor Prora Eiendom forplikter seg til å kjøpe tilbake aksjene, senest ved prosjektets ferdigstillelse. I tillegg forplikter Prora Eiendom seg til å betale 25 prosent per år i avkastning på pengene.

Erklæringen sier også at Spennarmering får en eksklusiv rett til å gjøre betongarbeidet på prosjektet på Havstein.

En rekke andre firma i byggebransjen er også medeiere i Prora Eiendom etter restruktureringen, fordi Prora skylte dem penger i 2014.

- Du kjøper deg inn, får en eierandel og får rett på en jobb. Det er ikke unormalt i bransjen. En god del byggherrer sliter med å få inn nok egenkapital, og entreprenører kan enten kjøpe leiligheter hvis det er boligprosjekter eller kjøpe en aksjepost i byggeprosjekt, sier Dahling.

Jobbet på Trondheimsporten

Spennarmering har hatt betongarbeidene på flere prosjekter som utbyggeren Prora Eiendom har stått bak. Foruten boligprosjektene på Havstein Gård, har selskapet hatt betongarbeidet på kontorbygget Granåsveien 15 hvor YIT og Faveo er leietakere, Skeidar-bygget på Tungasletta 10 og kontorbygget Trondheimsporten på Lerkendal.

Det siste oppdraget Spennarmering har hatt for Prora, er Trondheimsporten, hvor Nav og Trondheim kommune med flere skal flytte inn. Ifølge Dahling er kontrakten for grunnarbeid og stål- og betongarbeider på 120 millioner kroner.

- Vi er ikke ferdig med sluttoppgjøret, det er under arbeid, sier Dahling.

Pant og utleggsforretninger

Eriksen kjøpte fritidseiendommen i Oppdal i 2004. Før Spennarmering fikk pant i hytta, er det flere investorer som har hatt pant i den.

I oktober 2010 fikk Q-Free-gründer Kai Bogens selskap Greenway pant på sju millioner kroner i den. Det ble slettet i mars 2011. Investorer har også bedt namsmannen ta pant i hytta flere ganger, og det er avholdt utleggsforretninger. Det gjelder selskaper som Nylander Kapital og Nylander Finans i 2009, E. Helgesen Invest i 2012, Heglund Holding i 2013 og Staas i 2014.

I dag er det kun Spennarmering som har pant i Eriksens hytte som skal tvangsselges.