Scandic offentliggjorde onsdag at hotellkjeden har planer om å bygge det som kan bli Trondheims største hotell ved Nyhavna, på området mellom jernbanen og Dora.

Utbyggeren, statsselskapet Bane Nor Eiendom, varsler at de ønsker høy utnyttelse av tomta. Bane Nor hadde i går først bestemt seg for ikke å røpe hvor høyt de ønsker at hotellet skal bli. Byggehøyde er et evig stridstema i Trondheim. Torsdag ettermiddag skiftet Bane Nor Eiendom mening.

- Vårt ønske er å bygge hotellet ti etasjer høyt, sier Kristin Paus, kommunikasjonsdirektør i Bane Nor Eiendom.

Oppstart i neste uke

Bane Nor Eiendom skal ha det første møtet med reguleringsmyndighet Trondheim kommune i neste uke. Der vil planen og ønsket om byggehøyde og utnyttelsesgrad bli lagt frem. Ti etasjer er mange etasjer høyere enn alle andre bygg i området, inkludert den enorme betongklossen Dora 1. Det er likevel ikke sikkert at Bane Nor er på gyngende grunn.

Hotelltomta i Maskinistgata 2 er omfattet av kommunedelplanen for Nyhavna. I denne planen beskrives en generell byggehøyde på fem til sju etasjer, men på akkurat dette området sier kommunedelplanen at det kan tillates flere etasjer.

Ingen reguleringsplan

Byggehøyde er likevel et av flere «men» i planen om å bygge Trondheims største hotell ved Nyhavna. Det eksisterer en overordnet kommunedelplan, men det finnes ingen reguleringsplan, det vil si en mer detaljert plan, for området der hotellet skal stå. Derfor finnes det heller ingen bebyggelsesplan.

Det eksisterer ingen politiske vedtak som setter rammer for hvor stort og høyt det planlagte hotellet kan bli. Likevel mener Scandic, som skal leie hotellet av den statlige tomteeieren Bane Nor Eiendom (tidligere Rom Eiendom og Jernbaneverket), at hotellet vil stå ferdig i 2022.

Midlertidig for bobiler

- Reguleringsarbeidet starter nå i høst. Vi håper å ha en vedtatt plan på plass i løpet av et par års tid, skriver Kristin Paus i en e-post.

Bane Nor Eiendom er grunneier og skal sammen med samarbeidspartner Utstillingsplassen AS stå for utbyggingen i Maskinistgata 2. Tomta er på 18 mål. Logistikkbedriften Tollpost-Globe hadde tidligere terminal på dette området, der det nå er anlagt en midlertidig bobilparkering. Området for hotellbyggingen ligger mellom Dora 1 og jernbanelinjen, som skiller Nyhavna fra Svartlamoen og nedre del av Lademoen. Lademoen jernbanestasjon ligger like ved tomta.

- Vi kommer ikke til å utnytte hele tomta til hotell, sier Paus.

- Kun til internt bruk

Paus sier til Adresseavisen at det til internt bruk i Bane Nor Eiendom foreligger skisser av hotellbygget, men disse skissene vil hun ikke offentliggjøre.

- Det finnes en skisse, en slags illustrasjon, men det eneste som er helt sikkert om dette prosjektet, er at det endelige resultatet ikke vil bli seende slik ut. Derfor er det uheldig hvis denne skissen blir offentliggjort og det danner seg et inntrykk av at slik vil det bli, sier Paus.

Kommunikasjonsdirektøren i Bane Nor Eiendom sier at det raskt vil bli laget en illustrasjon som vil bli delt med allmennheten.

Ønsker høy utnyttelse

Kristin Paus varsler at utbyggerne ønsker en høy utnyttelse av tomta.

-Tatt i betraktning eiendommens sentrale beliggenhet ved knutepunkt (Lademoen stasjon), hvor det er kollektivdekning både med tog og buss, mener vi det vil være naturlig å utnytte eiendommen meget godt, skriver Paus.

Høyde er én ting. Diskusjonen om Trondheims til nå største konferansehotell, Clarion på Brattøra, viser at også bredden har veldig stor betydning for omgivelsene og totalinntrykket. Det nye hotellet ved Nyhavna vil bli nabo med en av Trondheims aller største bygninger, ubåtbunkeren Dora 1, som den tyske krigsmakten bygde under krigen.

Trondheims største

Scandic planlegger et hotell med 425 gjesterom, som i så fall vil bli Trondheims største hotell. Hotellkjeden ønsker å få plass til treningsfasiliteter, flere restauranter og barer, i tillegg til det som Scandic beskriver som «byens største møte- og konferansearealer på inntil 4000 kvadratmeter, med største sal på over 1500 kvadratmeter.»

Scandic har allerede i dag tre hoteller i det samme området i Trondheim. Scandic Nidelven på vestsiden av elveløpet, Scandic Bakklandet ved Bakke bru og Scandic Solsiden. Det siste ligger bare noen hundre meter fra det planlagte hotellet ved Nyhavna.

- Er det realistisk at det kan stå et hotell ferdig i 2022, når det ikke foreligger reguleringsplan for området?

- Ferdigstillelse i 2022 betinger en effektiv og rask fremdrift. Det blir laget oppdaterte fremdriftsplaner når reguleringsarbeidet kommer i gang, skriver Kristin Paus i Bane Nor Eiendom.

- Ikke snakk om!

Bystyremedlem og beboer på Svartlamoen Line Fjørstad er svært kritisk til hotellplanene.

foto
- Det er de folkevalgte som bestemmer, sier Line Fjørstad (MDG), som håper bystyret setter foten ned for planene om et storhotell i Nyhavna.

- Det første jeg tenkte da jeg hørte om planene var «det kommer ikke på tale!», sier Fjørstad. Hun mener planene om et nytt storhotell i Nyhavna ikke er i tråd med Trondheim kommunes plan for området.

- Vi vil legge til rette for at byutviklingen skal være til gagn for dem som bor i Trondheim, understreker Fjørstad, som mener området som i dag brukes til bobilparkering bør reguleres til bolig- og grøntområde.

- De folkevalgte som bestemmer

Fjørstad har god tro på at bystyret vil sette foten ned for planene om et storhotell.

- Vi har sett flere eksempler på at utbyggere bare kjører på med sine planer, og at politikere bare gir etter fordi prosessen allerede har gått langt. Det er viktig at vi sier klart ifra at det er de folkevalgte som bestemmer hvordan byen skal se ut - ikke utviklerne, understreker Fjørstad.