Siden sommeren i fjor har norsk økonomi vokst med svært svake 1,1 prosent. Framover blir det imidlertid en liten oppgang, ifølge en prognose SSB la fram torsdag formiddag.

Som årsgjennomsnitt vil bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge øke med 1,5 prosent i 2015 og 2,0 prosent neste år. 0,2 prosentpoeng av denne veksten er knyttet til nettovirkningen av tilstrømmingen av asylsøkere ut over det normale, ifølge byråets beregninger.

Veksten antas å ta seg ytterligere opp til 2,5 prosent for 2016 og 2017.