Men han vil ikke gjøre som meglerne anbefaler, å gjøre om gamle kontoreiendommer til boliger.

- Vi har en strategi om å bygge på spek, uten leietakere, og det slår tilbake nå, sier Koteng.

Han avviser at de tomme kontorlokalene er et økonomisk problem for ham.

Koteng er en av de store eiendomsbesitterne i Trondheim. Han forteller at han nå har rundt 20 000 kvadratmeter (kvm) kontorareal som ikke er leid ut. Han eier både nye og gamle kontorbygg og gamle bygårder i Midtbyen med ledig areal.

- Man kan ikke bare ta øyeblikksbildet. I eiendom er det i perioder nedgangskonjunktur, sier Koteng.

Mest på Nyhavna

De største ledige arealene Koteng har er 7500 kvm på Trondheim Maritime Senter som bygges på Nyhavna, Tungaveien 30 hvor rundt 6700 kvm er ledig og i det gamle Fokus Bank-bygget på Rosten er vel 3000 kvm tomt.

Odd Reitan-eide E. C. Dahls eiendom har tatt til orde for at det bygges boliger for 10 000 personer i sentrum av byen, for å få mer liv og vekst. Koteng vil ikke gjøre om noen av sine eldre bygårder i Midtbyen til boliger.

- Det er viktig å ha slike kulturperler. Boliger gjør stor inngripen i strukturen, og da forsvinner sjela i disse eiendommene, sier Koteng.

- Venter med å bygge mer

Han er også medeier i utbyggingen av bydelen Grilstad Marina på Ranheim, som består av både boliger og næringsareal. Her er det ledig over 8000 kvm kontorareal.

- Vi avventer å bygge ut mer næring. Men vi har ikke umiddelbare planer om bygge boliger i stedet, sier Koteng.

Under Midt-Norsk Eiendomskonferanse, som Næringsforeningen i trondheimsregionen, Danske Bank og Norion Næringsmegling arrangerte på Britannia Hotel torsdag, la Norion frem statistikk som viser det står 118 000 kvm tomme kontorlokaler i Trondheim. Det har ikke vært så mye ledig areal siden 2002.

- Rive eller bygge om

- Noen må ta inn over seg at de ikke får leid ut til kontorer. Når de innser det må de rive eller bygge om. Det skjer når de ikke har leieinntekter lenger, sier megler og partner Rune Husby i Norion Næringsmegling.

Tidligere denne uka la også Eiendomsmegler 1 Midt-Norge og Akershus Eiendom fram statistikk som viser at 10 prosent av kontorarealet i Trondheim står tomt. Megler Lars Berger i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge Næring tok da som Husby til orde for at eldre kontreiendommer konverteres til boliger.

- Må ha høye boligpriser

Men før kontorbyggene kan gjøres om til boliger, må eierne sette ned prisene.

- Eldre kontorbygg må reprises, og tomteverdien utgjør gulvet, sier Husby.

Han viser til at mange kontorer i sentrale områder i Oslo gjøres om til boliger.

- Man må ha høye nok boligpriser for å få til konvertering. I Oslo er det så dyrt at det er mulig, sier Husby.

I foredraget under eiendomskonferansen presenterte Norion statistikk som viser at kontorledigheten fortsetter å øke neste år og i 2017, samtidig som enda mer nytt kontorareal vil stå ferdig.