Statnett-styret besluttet torsdag å søke om forlenget konsesjon på høyspentlinja mellom Namsos og Surnadal. Samtidig åpnet styret for byggestart allerede i år dersom vindkraftaktører forplikter seg til å investere i minst 1000 megawatt (MW) vindkraft langs traseen innen 30. juni.

– Det var det vedtaket vi kunne håpe på. Ut fra de signalene vi har fått, hadde ikke Statnett noen ny informasjon som gjorde at de kunne ta en annen beslutning, kommenterer Trønderenergi-sjef Ståle Gjersvold.

Har fortsatt troen

Trønderenergi er sammen med NTE, Agder Energi og Statkraft medeiere i Fosen Vind, som har tre gryteklare vindkraftprosjekter på til sammen 600 megawatt (MW) på Fosen. For to uker siden ble det kjent at Statkraft-styret sa nei til å investere gjennom Fosen Vind, samt bygge tre vindparker på til sammen 400 MW sør for Trondheimsfjorden.

Gjersvold sier Trønderenergi fortsatt har håp om en investeringsbeslutning i Fosen Vind innen fristen 30. juni.

– Vi vet at det totalt er mye mer enn 1000 MW på sør- og nordsida av fjorden. Hvis alle statlige og offentlige aktører er i stand til å snakke godt sammen, tror jeg det er mulig å finne løsninger, sier han.

Med statlige aktører mener Gjersvold Statkraft, Statnett og Olje- og energidepartementet.

– En av tingene som må avklares, er Statkrafts posisjon. Det har vært litt uklart hva de egentlig mener, sier han.

Statkraft: –Styrets nei ligger fast

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad sier til Adressa.no at selskapet trenger litt tid på å fordøye styrevedtaket fra Statnett, men understreker at beslutningen om ikke å investere i 1000 MW vindkraft på Trøndelagskysten ligger fast.

– Vårt nei handler om hele prosjektet på 10000 MW, som omfatter både Snillfjord-, Hitra- og Fosen-prosjektene. Men dersom mulig å se på deler av dette, har vi sagt at det kan være interessant. Men vi har ikke gjort noen utredninger for en separat utbygging på Fosen. Dette er noe som i så fall vil ta tid, sier Fjerdingstad.

Agder Energi: - Kort frist

Agder Energi er medeier i fem av de seks vindparkene som Statkraft-styret sa nei til 3. juni.

- Vi tar til etterretning at Statnett står fast ved at det må bygges 1000 MW, så får vi komme tilbake til hva som er konsekvensen av det. Det er vanskelig for meg nå å si hva det er, men det er klart det ligger en ganske sterk føring i at det kreves 1000 MW, sier konsernsjef Tom Nystedt.

Nystedt sier Agder Energi vil være med å lete etter løsninger, men er usikker på om selskapene vil kunne ta en investeringsbeslutning innen 30. juni for å sikre at Statnett starter byggingen i år.

- Det høres voldsomt tight ut. Det er store investeringsbeslutninger som skal tas. For å komme opp i 1000 MW, er det klart at det er mye jobb som skal gjøres, sier han.

Kjenner kun Fosen

Et sveitsisk pensjonsfond og kraftselskapet BKW Energi deltar også i jakten på en rask løsning for vindparkene på Fosen.

– Sveitserne er i samme situasjon som oss. De har brukt tre-fire måneder kun på Fosen Vind. De har heller ingen kunnskap om Snillfjord – det er noe Statkraft og Agder Energi sitter på alene, sier Gjersvold i Trønderenergi.

Gjersvold vil ikke spekulere i hvor store forsinkelser det kan bli snakk om dersom han ikke rekker fristen 30. juni.

– Det har vi ikke gjort noen grundig analyse av. Nå er det kun fokus på 30. juni, så får vi komme tilbake til det hvis vi ikke lykkes med å finne en løsning, sier han.