Omsetningstall til og med mai i år sammenlignet med samme periode i fjor, viser en økning for kjøpesentrene Adresseavisen har sjekket. Senterlederne viser til mangfold som et suksesskriterie, og hevder det er mulig for nisjebutikker å forhandle frem gode leiebetingelser.

Bente Gätzshmann gjorde god butikk først da hun flyttet butikken Miss Organic fra Solsiden kjøpesenter til Midtbyen. Gätzshmann som selv var senterleder ved Solsiden i åtte år etterlyser bedre betingelser for små nisjebutikker i kjøpesenter.

Stadig mer korttidsleie

Det er mulig å få til ifølge dagens senterleder ved Solsiden kjøpesenter, Geir Veie.

- Solsiden fører en praksis med individuell tilpasning for alle leieforhold. Det er flere faktorer som regulerer leien, blant annet beliggenhet, nisje, total areal og potensiell omsetning. Slik sett ligger alt til rette for bærekraft i nisje/småbutikker, flere av våre leieforhold bekrefter dette, sier Veie.

Solsiden kjøpesenter har så langt i år omsatt for 303,3 millioner kroner, mot 293,8 millioner samme periode i fjor. I løpet av det siste året har butikkmiksen endret seg. Brio og Cmyk har blitt avviklet, mens Rom for alle og 7 Camize har gått konkurs.

Veie mener kjøpesentrene er i ferd med å endres.

- Begrepet mangfold henger kanskje noe tilbake i tid. Med dagens teknologi er forbrukerstyrt etterspørsel vel så viktig for fremtidens kjøpesenter. En økende grad av korttidsleie og arealer med pop up-konsepter vokser stadig i omfang og underbygger denne trenden.

Blir enige om vilkår

City Syd har så langt i år omsatt for 692,5 millioner kroner, mens de i samme periode i fjor omsatte de for 680,8 millioner.

Senterleder Finn Dybdalen sier at heller ikke på Tiller har alle butikkene på sentret like avtaler.

- Betingelsene til hver enkelt butikk er avtalt individuelt. Når noen vil inn her, så snakker vi sammen og blir enige om vilkår, sier Dybdalen og viser til at dette gjøres for å få mangfold.

- Kjøpssentrets fordel er å kunne ha et mangfold. Ulike varer og tjenester er mer og mer viktig for å beholde kundene, men det blir ikke mangfold bare ved å ha nisjebutikker, det må være ulike større butikker også, sier Dybdalen.

City Syd har ikke hatt konkurser det siste året.

Lokaler i alle størrelser

Det har derimot City Lade opplevd. I løpet av det siste året har både Hansen & Dysvik, Cmyk og Bagorama gått konkurs, mens Happymum nylig valgte å flytte ut etter kun åtte måneder i senteret. Likevel peker også tallene her oppover. Så langt i år har de omsatt for 712 millioner kroner, mot 675 millioner samme periode i fjor.

Senterleder Bård Bye vil ikke uttale seg om betingelsene.

- Vi bruker et firma til å forhandle kontrakter. Som senterleder forholder jeg meg ikke til forhandlingene, men jeg er sikker på at alle blir profesjonelt ivaretatt, sier Bye som er opptatt av mangfold.

- Ja, selvfølgelig må vi ha mangfold, det er nettopp det vi jobber for. Vi har både små og store butikker, vi har butikklokaler fra 30 til 10000 kvadratmeter.

Vil ha attraktiv miks

Trondheim Torg har også opplevd en fin økning, fra 371 millioner kroner fra januar til og med mai i fjor, mot 397 kroner i samme periode i år.

- Vi hadde en konkurs i februar, da et sushisted måtte gi opp, sier Jomar Asbøll, senterleder ved Trondheim Torg.

- Det har blitt tøffere for alle og det er krevende tider. Uten kapital er det vanskelig å komme over den første kneika, men likevel viser jo omsetningstallene at folk handler, sier Asbøll som er villig til å forhandle kontrakter.

- Vi må sørge for at alle får en husleie som er innenfor rimelighetens grenser. Dersom vi kun leier ut til høystbydende, så blir miksen feil. Vi er opptatt av å skape en attraktiv miks, og da må vi gjøre individuelle avtaler. Har noen det tøft så setter vi oss ned og ser på avtalen. Men samtidig er det en brutalt verden, vi kan ikke ha et senter med butikker som ikke trekker kunder og kundene er nådeløse, sier Asbøll.

Lokalt på Byhaven

- Vi har omsetningsbasert leie, men i tillegg koster det litt ekstra med god beliggenhet. Det koster for eksempel mer å ligge i første etasje enn i tredje etasje på Byhaven, sier Elisabeth Høstflot Klæbu som er senterleder ved Byhaven og Mercur kjøpesenter.

Byhaven kjøpesenter har så langt i år omsatt for 149,3 millioner kroner, mens de i samme periode i fjor omsatte for 144,5 millioner. Mercur har omsatt for 56,1 millioner, det samme som året før.

Ingen har gått konkurs på noen av disse sentrene det siste året, og Høstflot Klæbu er opptatt av nisjebutikker. I alle fall på på Byhaven.

- Byhaven er bygd på en idé om å være et senter med frittstående butikker med lokale eiere og drivere. Vi har ingen store kjeder her og det er et pluss og en bevisst strategi. Da Mercur kom hadde vi derimot en annen kundegruppe i hodet og her er det flere store kjeder, som blant annet Hennes & Mauritz, sier Høstflot Klæbu.

foto